کد مطلب:192743 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:78

حديث 204
شنبه

اياكم و المشارة.

از درگيري و شرارت با يكديگر بپرهيزيد.

كافي، ج 2، ص 301