کد مطلب:192745 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:81

حديث 206
2 شنبه

لا تشاور احمق.

با احمق، مشورت نكن.

تحف، ص 315