کد مطلب:192772 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:74

حديث 233
1 شنبه

لا صغيرة مع الاصرار.

گناه كردن پي در پي، گناه صغيره نيست.

كافي، ج 2، ص 288