کد مطلب:192787 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:73

حديث 248
2 شنبه

الحاسد مضر بنفسه.

حسود، به خودش ضرر مي رساند.

بحار، ج 70، ص 255