کد مطلب:192797 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:70

حديث 258
5 شنبه

لا تثقن باخيك كل الثقة.

به برادرت اعتماد كامل مكن.

تحف، ص 357