کد مطلب:192802 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:71

حديث 263
3 شنبه

اذا هممت بخير فلا تؤخره.

چون اراده ي كار خوب كردي، آن را تأخير مينداز.

بحار، ج 68، ص 217