کد مطلب:192824 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:75

حديث 285
4 شنبه

العلماء ورثة الانبياء.

دانشمندان، وارثان پيامبران اند.

كافي، ج 1، ص 32