کد مطلب:192830 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:71

حديث 291
3 شنبه

العاقل لا يستخف باحد.

خردمند، هيچ كس را سبك نمي شمرد.

تحف، ص 319