کد مطلب:192836 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:73

حديث 297
2 شنبه

لا تسأل من تخاف أن يمنعك.

از كسي كه مي ترسي درخواستت را رد كند، چيزي مخواه.

بحار، ج 75، ص 278