کد مطلب:192845 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:72

حديث 306
4 شنبه

لا تكونوا علينا شيناً.

(شيعيان!) مايه ي زشتي و بدنامي ما نباشيد.

بحار، ج 68، ص 286