کد مطلب:192876 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:67

حديث 337
شنبه

اياك و الكسل و الضجر.

همواره از تنبلي و بي حوصلگي بپرهيز.

كافي، ج 5، ص 85