کد مطلب:192877 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:72

حديث 338
1 شنبه

مع التثبت تكون السلامة.

با آرامش، سلامتي از خطا و لغزش همراه است.

بحار، ج 68، ص 338