کد مطلب:192901 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:71

حديث 362
4 شنبه

السرف امر يبغضه الله.

اسراف، كاري است كه خداوند از آن نفرت دارد.

كافي، ج 4، ص 52