کد مطلب:210164 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:361

همسران رسول خدا
بيشتر همسران آن حضرت، در بقيع و در كنار يكديگر دفن شده اند. همسران آن حضرت عبارتند از: زينب فرزند خزيمه (متوفاي سال 4 هجري قمري)، ريحانه فرزند زبير (متوفاي سال 8)، ماريه قبطيه (متوفاي سال 16)، زينب بنت جحش (متوفاي سال 20)، ام حبيبه دختر ابوسفيان (متوفاي سال 42 يا 44)، حفصه دختر عمر (متوفاي سال 45)، سوده (متوفاي سال 50 يا 54)، صفيه دختر حُيَيّ بن اخطب يهودي (متوفاي سال 50)، جويريه فرزند حارث (متوفاي سال 50 يا 56)، عايشه دختر ابوبكر (متوفاي سال 57 يا 58).

عايشه علاقه مند بود تا در كنار قبر رسول خدا (صلي الله عليه وآله) دفن شود، اما خودش گفت، به خاطر آنچه پس از رسول خدا (صلي الله عليه وآله) انجام داده، از دفن شدن پيش آن حضرت شرم دارد! و لذا در بقيع دفن شد.[ صفحه 344]ام سلمه (م 61) از بهترين همسران رسول خدا (صلي الله عليه وآله) پس از خديجه بود و در سال هاي بحران، از حاميان ولايت امير مؤمنان (عليه السلام) بوده است. [1] .


[1] در باره قبه و حرم همسران و دختران رسول خدا (صلي الله عليه وآله) نكـ: به مقاله آقاي محمدصادق نجمي در فصلنامه ميقات حج، ش 11، صص 177 ـ 164.