کد مطلب:210165 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:362

فاطمه بنت اسد
اين مادر، از زنان بسيار محبوب نزد رسول خدا (صلي الله عليه وآله) بود. وي آن اندازه عظمت داشت كه بنابر نقل هاي تاريخي، به اندرون خانه كعبه رفت و امير مؤمنان (عليه السلام) را به دنيا آورد. فاطمه بنت اسد به عنوان همسر ابوطالب در سرپرستي رسول خدا (صلي الله عليه وآله) شريك بود و پيامبر، فاطمه بنت اسد را چون مادر خويش مي دانست. وي از نخستين زنان مسلمان در مكه بود و پس از هجرت، همراه فرزندش علي (عليه السلام) در مدينه زندگي مي كرد. به نقل از ابن سعد، رسول خدا از او ديدار مي كرد و در خانه اش مي ماند. [1] .

زماني كه فاطمه بنت اسد در سال سوم هجري رحلت كرد، رسول خدا (صلي الله عليه وآله) به شدت متأثر و ناراحت شد. به نقل از منابع، آن حضرت فاطمه بنت اسد را در پيراهني از خود كفن كرد، پيش از دفن، خود در قبر او داخل شد. وقتي از حضرت پرسيدند كه شما اين كار را با هيچكس نكرديد، فرمود: اِنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ بَعْدَ أَبِي طالِب أَبَرّ بي مِنْها، اِنَّما أَلْبَسْتُها قَمِيصي لِتُكْتَسي مِن حُلَلِ الْجَنَّة وَ اضْطجعت مَعَها لِيُهَوّن عَلَيها ضغطة القبر. [2] سپس آن حضرت بر وي نماز گزارد و در حالي كه مي گريست، او را در قبر نهاد. آن حضرت خطاب به فاطمه بنت اسد مي فرمود: رَحِمَك الله يا اُمّي بعد امّي. [3] .

محتمل است قبري كه در نزديكي قبور ائمه (عليهم السلام) قرار دارد، از آنِ فاطمه بنت اسد باشد. در روايت هاي ديگر، محل دفن وي در نزديكي قبر سعد بن معاذ و ابوسعيد[ صفحه 345]خُدْري دانسته شده است. در قرن هفتم، زماني كه ابن النجار (م 643) كتاب خويش را نگاشت، مردم قبر فاطمه بنت اسد را در نزديكي قبر سعد بن معاذ زيارت مي كردند، اما سمهودي در وفاءالوفا [4] آن سخن را نادرست دانسته و قبر وي را در نزديكي بقعه ابراهيم فرزند رسول خدا (صلي الله عليه وآله) دانسته است. [5] مَطَري (م741) نيز قبر او را در شمال قبر عثمان، يعني كنار سعد بن معاذ دانسته و گفته است كه قبه اي روي آن وجود دارد. [6] .


[1] الاصابه، ج 8، ص 60.

[2] التبرك، (علي الأحمدي) ص 194 به نقل از: الاصابه، ج 8، ص 60 ; الاستيعاب، ج 4، ص 382 ; كنزالعمال، ج 6، ص 228، ش 4049 ; وفاء الوفا، ج 3، صص 897 و 898.

[3] ترغيب اهل المودة والوفاء، ص 94.

[4] خلاصة وفاء الوفا، ص 420.

[5] نزهة الناظرين، ص 280; ترغيب اهل المودة والوفاء، ص 94.

[6] التعريف، ص 43.