کد مطلب:210167 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:380

عقيل بن ابي طالب
وي فرزند ابوطالب و بيست سال بزرگتر از امير مؤمنان (عليه السلام) بود و از نسب شناسان معروف زمان خويش شمرده مي شد. وي خانه اي در نزديكي بقيع داشت كه در همان خانه مدفون شد و حتي بر اساس نقل مورخان، نام شمار ديگري نيز به عنوان كساني كه[ صفحه 346]در دار عقيل دفن شده اند، آمده است; از جمله آنان، ابوسفيان بن حارث بن عبدالمطلب بود كه در سال 20 هجري پس از بازگشت از سفر حج در مدينه درگذشت و در دارعقيل مدفون شد. برخي هم اساساً در اين كه عقيل در مدينه درگذشته باشد، اظهار ترديد كرده و نوشته اند كه او در شام درگذشته است. [1] .

نيز گفته شده كه قبر كساني چون عبدالرحمان بن عوف و سعد بن ابي وقاص هم در نزديكي محلي است كه گفته مي شود عقيل و عبدالله بن جعفر در آنجا مدفون هستند. گذشت كه ابن عوف در نزديكي قبر عثمان بن مظعون و در واقع، در نزديكي جايي كه در حال حاضر قبر ابراهيم فرزند رسول خدا (صلي الله عليه وآله) است، مدفون مي باشد.


[1] نزهة الناظرين، ص 278.