کد مطلب:211234 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:151

مادر
قال الصادق (ع) «ان ابابكر ولدني مرتين»

مادر امام جعفرصادق ام فروه دختر قاسم بن محمد ابي بكر است و مادر ام فروه اسماء بنت عبدالرحمن بن ابي بكر بوده و به همين جهت فرمود ابابكر دو بار مرا به وجود آورده است.

قاسم پدر مادرش از ثقات روات و از ملازمين حضرت علي بن الحسين زين العابدين است. محمد را چون اولاد علي مي شناختند يعني در مهد عصمت و عفت تربيت شده از دامان عزت و شرافت بهره گرفته و از خصيصين امام سجاد عليه السلام مي باشد.

ام فروه نيز در مهد فضيلت و كمال نشو و نما يافته و قابليت تكون اولادي چون جعفر بن محمد داشته و در تربيت چنين مردي بزرگ كه علماي اولين و آخرين سر تعظيم و تكريم به پيشگاهش خم كرده اند توفيق يافته است.[ صفحه 21]دامان عصمت و عفت و شرافت است كه مي تواند چنين فرزنداني تربيت كند و به عالم تقديم نمايد و آغوش چنين مادراني است كه نيروي پرورش چنين فرزندي را داشته و اين روش پرورش ميوه ايمان و عقيده و تربيت مهذب و پاك او مي باشد.

ام فروه يك بانوي نيك سيرت و عفيف و بزرگمنش بوده كه از سيادت خاندان علم و طهارت حداكثر استفاده را نموده.

گويند امام جعفرصادق عليه السلام از دو جهت ايراني نژاد است يكي از طرف پدر كه به ملكه ايران شهربانو مادر امام زين العابدين عليه السلام مي رسد و ديگر از طرف مادر پدرش كه خواهر شهربانو - شاه جهان مي پيوندد كه به روايتي زن محمد بن ابي بكر بود و حضرت سجاد عليه السلام به ام فروه از پيدا كردن چنين فرزندي خبر داد.