کد مطلب:211303 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:75

معجزه
يكي از اصحاب مالي براي آن حضرت آورد كه در نظرش خيلي زياد نمود چون وارد شد امام صادق عليه السلام يكي از غلامان خود را صدا كرد فرمود آن طشت كه كنار منزل است بياور و كلماتي تلفظ فرمود آن غلام طشت را آورد تا رسيد مقابل امام دينارهاي طلا از آن مي ريخت آن قدر دينار مقابل امام ريخت كه بين او و آن مرد حائل شد.

آنگاه رو به يكي ديگر كرده فرمود گمان مي كنيد ما محتاج هستيم و به آنچه دست توانگران است مي نگريم اگر ما از شما مبلغي را قبول مي كنيم به دستور الهي براي تزكيه مال شما است. [1] .


[1] خرايج راوندي.