کد مطلب:211381 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:73

قيام بني عباس و سياست عمومي
محمد امام فرزند علي پسران عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب داعيه خلافت داشتند و ديديم كه وقتي ابومسلم خراساني از امام محمدباقر و امام جعفرصادق عليه السلام مأيوس شد و محمد امام را هم آل مروان زنداني كردند در لباس يك بازرگاني رفت اجازه گرفت به نام آنكه امانتي دارم مي ترسم در زندان بميرد و امانت من از بين برود اجازه ملاقات خواست و رفت محمد امام را ديد و او گفت از پسر (حارثيه) بگير دانست كه مراد او سفاح منصور هستند و از دو مادر بودند و آنكه پسر (حارثيه) است امانت دار است يعني مراد خليفه و جانشين مي باشد برگشت به عراق رفت نزد سفاح و با او سلام بيعت به خلافت داده و سفاح بر سرير خلافت نشست!!.

دولت اموي به دستياري ابومسلم و ايرانيان غيور سقوط كرد و سفاح به جاي او نشست و چون آغاز دولت عباسي بود سفاح با آن كه سفاك و از امويان كشتار فراوان كرد ولي تحول اجتماعي و انقلابات داخلي همچنان بود تا به مرور زمان آرام گرديد و در اين مدت هم امام جعفرصادق عليه السلام همچنان بر كار انتشار معارف دين و توسعه عمليات فرهنگي ادامه مي داد بدون آن كه معارضي داشته باشد.