کد مطلب:211406 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:77

سيد حميري
يكي از شعراي امام صادق عليه السلام سيد بن محمد حميري است كه به لقب سيادت نسبت به طايفه حمير اشتهار يافت و سيد جزء اسم او و نامش محمد است و كنيه اش ابوعامر كه وي در اوايل مذهب كيسانيه داشته و بعد به خدمت حضرت صادق عليه السلام رسيد و با آيات باهره و معجزات شافيه آن حضرت تصديق به امامت نمود و از گذشته توبه كرد سيد حميري شاعري بلندپايه و ارجمند و در مرتبه ادب و شعر عرب سرحلقه شعراي اسلام مي باشد هر بيتش گوهري گرانبها و هر شعرش مشعري جان فزا است.

سيد حميري از مداحان معروف اهل بيت عترت است و علامه مجلسي او را از اصحاب تشيع شمرده است و قصيده عينيه او مشهور ادبيات عرب و عجم است كه براي مزيد اطلاع خوانندگان نقل مي كنم.

سيد حميري از بزرگان شعراي عرب و اسلام در قرن دوم است و اول به مذهب كيسانيه بوده و شراب هم مي خورده با مصاحبت امام جعفرصادق عليه السلام هر دو را ترك كرده هم در صف فرقه اماميه درآمد و ترك شرب خمر كرد.

اخباري در مذمت او و شرب خمرش هست كه مربوط به قبل از تشرف حضور امام صادق عليه السلام است و اخباري در مدح او هست كه نمونه قدر منزلت او است و ما براي آنكه خوانندگان[ صفحه 252]را به حقيقتي آگاه سازيم حديثي را كه كليني در كافي و علامه مجلسي در بحار نقل كرده از سهل بن ظبيان به نظر خوانندگان مي رسانم.