کد مطلب:211451 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:75

مورچه گان و مرغان
فرمود اي مفضل مورچه حقير و صغير را مورد توجه قرار داده ببين در آن نقصي پيدا مي كني خداوند آنچه صلاح آن حيوان بوده به او عنايت فرموده است اين حسن تدبير و لطف تصوير از كجاست؟ اين حيوان به اين كوچكي و اين همه قدرت الهي كه در آن وديعه سپرده شده جمعيت آنها و اجتماع آنها براي تهيه منزل و كسب و تحصيل رزق و روزي و تقسيم بندي آنها در كارها و اطاعت آنها از رهبر و پيشواي خودشان و اتفاق و اتحاد آنها براساس حفظ اجتماع از الطاف خفيه الهي است كه به اين مورچگان الهام مي گيرد - چگونه دانه جمع كنند چگونه مسكن بسازند و اگر رطوبتي در خانه آنها پيدا آيد به اتفاق دانه ها را بيرون مي برند تا آفتاب بخورد و خانه بخشكد باز به جاي خود كه خشك شده انتقال مي دهند مورچگان اكثر خانه هاي خود را در زمينهاي بلند مي سازند كه محل عبور و مرور سيل نباشد مبادا غرق شوند اين ها بدون عقل و تفكر است بلكه به الهام خفيه خالق متعال است كه آنها را آفريده و به مصالح خود راهنمائي نموده است.[ صفحه 331](اخيرا راجع به زندگاني مورچگان يكي از متفكرين ملل غربي به نام موريس مترلينگ شرحي مفصل اطراف زندگاني اين حيوان نوشته است كه موچه داراي چه نظم و انضباطي در عمران و آبادي و چه هوشي در كار و كسب رزق و روزي خود نشان مي دهد. و از آن مهمتر موريانه است كه تشكيلات سوق الجيشي او از تمام دول عالم بشري مجهزتر و قوي تر است كه درباره آن هم كتابي نوشته اند و آيا اين الهامات خفيه الهي نيست كه آنها را در عالمي مخصوص به سازماني مرتب و تشكيلاتي محكم و مبرم رهبري مي فرمايد.