کد مطلب:211488 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:74

شدت گرما براي رسيدن ميوه ها
فرمود مفضل فكر كرده اي در موقع رسيدن ميوه ها در فصل گرما و حرارت هوا كه چه قدر نفوس تشنه و مايل به ميوه هستند اگر در زمستان بوده كسي با بودن برف و يخ و سرما ميل به ميوه نداشت و مردم از روي تشريفات و كراهت ميوه مي خوردند ولي فصل تابستان از روي ميل و رغبت تشنه ميوه هستند يك هندوانه يا خيار يا خربزه چه قدر براي انسان ضرورت حياتي دارد اگر به آدمي در آن فصل ميوه نرسد حرارت درون و برون انسان را هلاك مي سازد.