کد مطلب:211504 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:88

احتجاج امام صادق با جعد بن درهم
در امالي سيد مرتضي مي نويسد جعد بن درهم مقداري گل و لاي كه از آب و خاك بود در دست داشت و در آن زباله و خاكروبه ها كرم و پشه بسيار بود او به اصحابش گفت من خودم اينها را آفريدم زيرا من سبب خلقت آنها شدم - يا در قاروره او كرم و پشه توليد شد گفت من موجب خلق آنها شدم پس من خداي آنها هستم.

اين خبر را به حضرت صادق عليه السلام دادند امام فرمود او را آوردند از او پرسيد اگر تو خالق آنها هستي بگو بدانم چند كرم و چند پشه خلق كردي و از آنها چه مقدار نر و چند ماده و وزن هر يك چقدر است و چه قدر عمر مي كنند؟!

جعد بن درهم درماند حضرت يك يك اين مسائل را خود پاسخ داد و براي امتحان آوردند و تشريح كردند و مدت مقدار عمر هر يك را فرمود و اضافه كرد كه اينها همه از قدرت و علم الهي براي حكمت و مصلحتي است كه اگر بشر بفهمند دليل بطلان آن نمي گردد. [1] .

در بحث علمي جعد هم تسليم شد و راه ثواب پيش گرفت.


[1] امالي سيد مرتضي - به نقل الامام و علم و دراسه ص 57.