کد مطلب:212959 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:153

تقسيم بندي ديگري از تقيه
علاوه بر تقسيم بندي مذكور، به حسب استفاده از آيات شريفه و روايات وارده، «تقيه» داراي تقسيم بندي ديگري نيز مي باشد: [1] .


[1] ر.ك: تقيه در اسلام، علي تهراني، چاپ فيروزيان، مشهد 1354 ش.