کد مطلب:212962 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:154

تقيه كتمانيه
كتمان مرام و حفظ مسلك و اختفاي مقدار عده و قدرت جمعيت هم مسلكان و فعاليت سري در پيشبرد اهداف در موقع ضعف و هنگام مهيا نبودن براي انتشار مرام كه مقابل فعاليت علني در موقع قدرت و تهيه قواي كافي است.