کد مطلب:212965 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:161

تقيه خوفيه
1. حسن بن زيد بن علي از حضرت امام صادق عليه السلام، از پدرش نقل مي نمايد: رسول اكرم صلي الله عليه وآله وسلم مكرراً مي فرمود: «لا ايمان لمن لاتقية له؛ كسي كه تقيه نكند، داراي ايمان نيست.» و مي فرمود: خداي تعالي فرموده: «الا أن تتقوا منهم تُقاة» [1] .

نبي اكرم صلي الله عليه وآله وسلم ذيل كلامش لزوم تقيه را مطرح نموده و جهت بيان آن، متمسك به آيه 28 سوره آل عمران شده اند، كه خداوند فرموده: فقط در مورد ترس از محذور و به خاطر دفع ضرر، تقيه خوفيه نماييد و در ظاهر باكفار دوستي و همبستگي كنيد.

2. حضرت صادق عليه السلام مي فرمايد: «استعمال التقية لصيانة الاخوان فان كان هو يحمي الخائف فهو من اشرف خصال الكرام؛ عمل به تقيه، براي حفظ برادران ايماني است. و اگر عمل مذكور بيمناكي را از هراس رهانده و حفظ نمايد، شريف ترين علائم كرم و بزرگواري است.» [2] .

3.شيخ طوسي مسنداً از حضرت صادق عليه السلام نقل كرده: «عليكم بالتقية فانه ليس منا من لم يجعلها شعاره و دثاره مع من يأمنه لتكون سجيته مع من يحذره [3] ؛ مواليان ما! هميشه ملازم با تقيه باشيد. همانا كسي كه در حال ايمني و نزد افراد بي آزار تقيه را شعار و لباس خود ننمايد تا عادت او شده و در مورد خوف و نزد ستمكار فراموش نكند، از ما نيست.»

در اين روايت، امام صادق عليه السلام شيعيان خود را دستور به تمرين وظيفه تقيه مي فرمايد تا در مورد خوف و پيش آمد ناگهاني، به طور طبيعي مهياي انجام وظيفه باشند.


[1] وسائل الشيعه، كتاب امر به معروف، باب 24.

[2] همان، باب 28.

[3] همان، باب 24.