کد مطلب:224124 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:135

مسير مأمون به بغداد
مأمون پس از قتل فضل و مسموم ساختن حضرت رضا عليه السلام با خاطري آسوده و در عين مشوشي به طرف بغداد حركت كرد تا شايد غائله متجاسرين آنجا را نيز بنشاند.

مامون از مرو به سرخس از آنجا به سناباد و طوس از آنجا به گرگان رفته يك ماهي در گرگان بماند تا امنيت خراسان را تشييد نمايد از آنجا به ري حركت كرد چندي هم در ري ماند و از آنجا به تهران رفته پس از چند روز توقف به نهروان كوچ كرد آنجا محل استقبال مردم بغداد بود كه بني عباس و سران سپاه و خاندان هارون به استقبال رسمي او آمدند.

مامون روز شنبه 16 ماه صفر سال 204 وارد بغداد شد طاهر بن حسين كه در رقه بود در نهروان از مامون استقبال كرد و با هم وارد بغداد شدند.

در اين موقع هنوز لباس و پرچم ها سبز بود برخلاف لباس و پرچم علويين و تا هشت روز ادامه داشت و مناقشاتي هم براي تغيير لباس و پرچم بين مردم لشكري و كشوري رخ داد تا بالاخره لباس سبز را رسما به لباس سياه مبدل ساخت [1] .


[1] تاريخ طبري.