کد مطلب:224126 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:165

مكتب علوي
اما رشته مستقيم سير تكامل علوم اسلامي از مكتب علوي همچنان در دست و زبان و گوش شيعه نقل و انتقال مي شد و در هر مضيقه و سختي هم بودند از نشر آن خودداري نمي كردند تا آن كه علوم و فنون اسلامي به صورت حديث و نقل اخبار و تفسير آيات قرآن مجيد تنظيم و تدوين و حفظ شد چون دوران تحول سياسي فرصتي به حضرت امام محمد باقر عليه السلام داد علوم را از هم تفكيك و تشريح فرمود و با آزادي كامل آن چه كه سرمايه دانش و رقاء يك جامعه بود در تمام شئون زندگي به مردم تعليم كرد و يك جنبش علمي و حركت فكري به وجود آورد و حس علم دوستي و دانش پژوهي را بيدار فرمود تا نوبت به حضرت صادق عليه السلام رئيس مذهب جعفري رسيد. امام ششم با كمال قدرت و آزادي از اختلافات سياسي عصر استفاده فرمود و دانشگاه جعفري را افتتاح كرد و 12 هزار استاد مجرب و كارآزموده بي نظير به جامعه تحويل داد و چون اين ها در اقطار امپراطوري اسلام در آسيا و افريقا و اروپا متفرق و پراكنده شدند و همه گفتند حدثنا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام در خلال اين توسعه آرامش هم در سياست پيدا شد و اين قدرت علمي را مخل آسايش سلطنت شناخت و لذا از شاگردان امام صادق و شاگرد شاگردان او چهار نفر را تحريك كردند كه باب اجتهاد را مسدود كنند و به رأي و قياس حكم نمايند و خلاصه آن كه در فروع مخالفت با حضرت صادق كه از اهل بيت است بنمايند و در ضمن آن ها را به رسميت نشناسند و از امام جعفر صادق عليه السلام نامي نبرند چنانچه كردند و لذا برخي از مطالب به صورت ابهام باقي مانده و در گوشه و كنار دنياي بشريت خردمندان و اولوالالبابي بودند كه شم علمي و فلسفي داشته و مي خواستند معضلات و مشكلات آن ها حل شود و راهي براي آن نبود تا امپراطوري اسلام به مأمون رسيد و امام علي بن موسي الرضا عليه السلام را به ولايتعهدي دعوت كرد و براي مفاخرت خود به شخصيت آن حضرت مجالس مناظره و احتجاج علمي تشكيل مي داد و در اين مجالس حضرت رضا عليه السلام مكتب رضوي را گشود و مشكلات و معضلاتي كه براي برخي از دانشمندان وجود داشت به صورت احتجاج و درس تجزيه و تحليل فرمود و صيت اين مجالس و مطالبي كه بحث مي شد در دنياي اسلام آن عصر منتشر مي گرديد و لذا مكتب جعفري خاتمه تكامل مكتب اسلام است و پس از آن حضرت ديگر كمتر[ صفحه 9]مشكلات اجتماعي بود كه حل نشده باشد بدين ترتيب علوم اسلامي سير تكامل خود را نمود و ما در كتب «جهان اسلام و اسلام در جهان» و در «كتاب مكتب اسلام» بسياري از اين مطالب را تشريحا بيان كرده ايم.