کد مطلب:224127 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:137

عقايد و آراء در عصر مأمون
عصر مأمون تكامل امپراطوري اسلام از دوره هارون ادامه داشت سياست داخلي - وضع بغداد - قيام نصر بن شيث - انقلاب «تاتار و قاجار - انقلاب مصر - ظهور بابك خرمي - پيدايش آراء و مذاهب مختلف دهري و طبيعي - ظهور فرضيه هاي علمي در اثر كشف و ترجمه كتب مختلفه فلسفي و غيره - سياست خارجي جنگ مأمون با روميان موادي است كه آئينه محيط دوره مأمون را مي نمايد و بيش از هر چيز عقايد و آراء در عصر مامون تأثير در محيط خلافت داشت كه بعدا خواهيم ديد با اين محيط مسموم چگونه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلام مبارزه فرمود و قبول ولايتعهدي را براي اين كرد كه در حضور خليفه و بزرگان علماء بتواند از پرتو آفتاب علم و دانش خود سحاب سهمناك و سياه جهل و خرافات و آراء و افكار متشتت را محو و برطرف نمايد.

در احتجاجات امام عليه السلام و مجالس مناظرات علمي مامون كه مي نگريم خواهيم ديد كه عقايد و آراء در عصر حضرت رضا عليه السلام به نهايت اختلاف و شدت باقي بود زيرا در عصر امام باقر و صادق عليهماالسلام هنوز ائمه اربعه حنبلي و شافعي و مالكي و حنفي به وجود نيامده بودند فقط اشاعره و معتزله در برخي از صفات حق جل علا اختلاف نظر داشتند كه حضرت صادق عليه السلام آن ها را تشريح و تحليل فرمود اما پس از نيم قرن كه سياست بني عباس تحريك اجانب آن روز ايجاب كرد تفرقه در مسلمين به وجود آوردند و ائمه اربعه را برانگيختند تا فرق اسلامي را در تشديد اختلاف تقويت كنند اختلافات آراء و افكار درباره توحيد و نبوت و معاد و امامت و عدل و همچنين درباره ي فروع دين بر حال اجمال باقي مانده بود كه حضرت ثامن الحجج عليه السلام قبول ولايتعهدي را بدين نظر فرمود كه در سايه سياست امپراطوري اسلام سخنان خود را تا ديوار چين در همان زمان برساند و گزارش مجلس شاهانه نقل محافل گردد و در حقيقت به اين اختلاف خاتمه داد و بايد گفت آخرين مكتب ولايت از نظر اصول عقايد به وجود مقدس امام هشتم خاتمه يافت و تكميل شد و قرآن بسته گرديد و آخرين مكتب فروع دين به وجود مقدس امام عسگري عليه السلام بسته شد كه بجاي خود شرح داده ايم.[ صفحه 10]