کد مطلب:224134 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:138

مأمون در بغداد
مأمون الرشيد عباسي چون به بغداد رسيد با آن كياست و سياستي كه داشت آن جا هم چندين نفر را كه سد راه اعمال نفوذ بودند مانند سياست خراسان از پيش پا برداشت و چون خيالش اندكي راحت شد بنابر تمايل فطري او به علم و دانش و نبوغ او در خلافت و سلطنت علماي اسلام را در بغداد دعوت كرد و با آن ها به احتجاجات مي پرداخت و بيشتر علاقه داشت كه فضيلت علي عليه السلام و ارتقا و تفوق و تقديم مكتب تشيع را بر جهانيان ثابت كند لذا در مجالس رسمي به مناظره و احتجاج پرداخت.[ صفحه 17]