کد مطلب:224139 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:142

فرق بين دولت اموي و عباسي
دولت بني عباس از ضعف دولت اموي استفاده كرد و قريب نيم قرن طرح نقشه كه متن و زمامداري از بني اميه را داشتند تا به حمايت ايرانيان اين موفقيت براي آن ها دست داده و اينك با بيان فرق و امتياز اين دو دولت مي توان به روحيه ي آن ها بيشتر آشنا گرديد.

حزب اموي - با بني هاشم براي دو منظور مي جنگيدند اول انتقام از رسول خدا دوم رسيدن به حكومت.

بني عباس - فقط براي نيل به سلطنت و خلافت پيكار مي كردند و هر كه با آن ها مخالف بود با او مي جنگيدند خواه به دين برخورد كند يا به دنيا.

بني اميه حضرت ابي عبدالله حسين بن علي عليه السلام را در كربلا با فرزندانش شهيد كردند تا مخل حكومت آن ها نباشد.

بني عباس حسين بن علي عليه السلام را در فخ با بسياري از علويين كشتند.

بني اميه سه نفر از ائمه عليه السلام را مسموم كردند تا مخل حكومت آن ها نباشد.

بني عباس شش نفر از ائمه عليه السلام را مسموم كردند - حضرت صادق - كاظم - رضا - جواد - هادي - عسكري عليهم السلام و هر يك را خواستند و پس از وقوف بر فضايل علمي آن ها دستور مي دادند كه آن ها را مسموم مي كردند چنانچه هشام بن عبدالملك حضرت باقر را به شام دعوت كرد و چون از او بيمناك شد او را به وسيله عامل مدينه مسموم ساخت بني عباس هم اين درس را از بني اميه آموختند كه ائمه را دعوت مي كردند و احترام مي گذاشتند ولي از بيم آن ها را در منزل خودشان مسموم مي ساختند - سفاح و منصور با حضرت صادق عليه السلام هارون الرشيد با امام الكاظم - مأمون با حضرت رضا عليه السلام و معتصم با حضرت جواد متوكل با حضرت هادي المعز با حضرت عسكري بدين حيله و غدر عمل و به همين دليل تولد و غيبت حضرت قائم مخفي گرديد.

امويين - زيد و يحيي و عبدالله جعفر و بسياري را كشتند و به خون آغشتند.

بني عباس - قاسم - احمد پسران امام كاظم و عيسي بن زيد و بسياري از سادات علوي را در زندان به قتل رسانيدند و نابود كردند و خواستند از نسل علوي كسي نماند و سادات علوي هم در هند و ايران متواري شدند و قبور و بارگاه آن ها شاهد اين حقيقت است.

بني اميه - نسبت به بني عباس هم اين حيله را به كار بردند و بسياري از آن ها را مسموم كردند چنانچه در مقاتل الطالبيين مضبوط است.[ صفحه 24]بني عباس فقط اين جنايات را درباره علويين اجرا مي كردند.

بني اميه خانه هاي اولاد پيغمبر و دودمان اهل بيت را در كربلا آتش زدند و يك مشت زن و كودك را متواري ريگستان پر خار و خس عربستان كردند.

بني عباس خانه حضرت صادق را آتش زدند و عيال و اولد او را متواري كردند و در دهليز خانه آن ها را اسير و دستگير كردند.

بني اميه دختران پيغمبر و ناموس ولايت را در روز عاشورا غارت كردند و لباس و زيور آن ها را به عنف گرفتند.

بني عباس به فرمان هارون الرشيد قائد جلودي را به مدينه فرستاد تا كليه خاندان ابي طالب و علويين را غارت كرده تمام حلي و حلل و زيب و زيور آن ها را بگيرد و جلودي هم اين وظيفه را خوب انجام داده و كليه زيورآلات آن ها را گرفت اما به دست مامون كشته شد.

هشام اموي كليه علويين را پس از قتل حضرت زيد از عراق به مدينه تبعيد كرد و بر آن ها ناظري معين نمود كه خارج نشوند.

موسي عباسي حضرت هادي را با كليه علويين پس از حادثه فخ از مدينه به بغداد تبعيد كرد حتي اطفال را از ماندن مدينه بيمناك ساخت.

بني اميه از هيچ اسائه ادب و اهانتي به مقام ائمه اطهار خودداري نكردند تا مقام حكومت آن ها ثابت بماند.

بني عباس نيز هم خود را صرف قتل و تبعيد، سم و محو و نابودي علويين كردند و حتي آثار آن ها را محو مي كردند و مدينه را از اين جهت كه مولد و آرامگاه آن ها بود خراب كردند و هارون براي محو قبر حسين عليه السلام درخت ها را كه سايبان و پناهگاه زوار بود قطع كرد و متوكل بر آن زمين آب بست و كليه هواخواهان آن ها را محو و نابود كردند و بغداد را به جاي آن پس از سامرا ساختند خلاصه آن كه بني اميه و بني عباس هر دو هدفشان محو نام علي و اولاد و آثار آن ها بود و هر كجا عمارتي به نام آن ها يا اثري براي آن ها مي ديدند نابود مي كردند چنانچه در حق آن ها گفته اند:تالله ان كانت امية قداتت

قتل ابن بنت نبيها مظلومافلقداتته بنواميه بمثله

فقد و العمرك قبره مهدومااسفوا علي الا يكونوا شاركوا

في قتله فتبعوه رميما

[ صفحه 25]بني اميه در هزار شهر اسلامي آثار و علائم و اولاد و ذراري علويين را مقتول و مسموم و مقيد و تهديد كردند.

بني عباس نيز در بيش از هزار شهر اسلامي به قتل و زجر و تبعيد و شكنجه و تهديد علويين پرداختند.

بني عباس علويين و اهل بيت را مي كشتند اگر چه عالم و اهل فضيلت و تقوي باشد مانند موسي بن عيسي كه او را كشتند و با اعتراف به مقام او گفتند الملك عقيم.

زيرا از آن ها مي ترسيدند كه افكار عمومي متوجه آن ها شود و سلطنت را از آن ها بگيرند و لذا مانند حضرت ابي عبدالله الحسين عليه السلام را در روز عاشورا و حضرت زيد را در قيام امر به معروف و نهي از منكر و حضرت يحيي را در جهاد در راه خداو حسين بن علي را در فخ كه دفاع مي كرد شهيد كردند و اكثر طالبيين را چنين كشتند.

اين بيدادگري نسبت به كودكان و زنان و اهل بيت عصمت و طهارت بزرگترين جنايت تاريخ است كه به دست اين دو سلسله صورت گرفت و سرهاي بريده و بدن هاي شهيد كوبيده و اسارت زنان فراموش نشدني است اين بود روش بني اميه و بني عباس در خلافت و سلطنت.