کد مطلب:224143 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:138

ترجمه ي صحيفة الرضا
صحيفة الرضا نام يكي از آثار قلمي يا تقريرات امام رضا عليه السلام مي باشد كه از ذخاير گران بهاي خاندان نبوت است - اين گنجينه علم و دانش اهل بيت از مواريث ائمه ي معصومين است.

اين صحيفه از معتبرترين اسناد با ارج خاندان علوي و سلسله تقريرات متقن و محكم و استواري است كه حضرت امام رضا عليه السلام هشتمين كرسي نشين مسند امامت از پدران خود عليهم السلام نقل كرده. با اين اسناد علوم و معارف الهي را تعليم فرموده و رجال حديث در اقطار عالم آن را حفظ كرده اند و در عالم انتشار داده اند - اين صحيفه مورد عنايت و علاقه ي همه دانشمندان اسلامي بوده به طوري كه آن را چاپ نموده در لاهور - مصر - شام - نجف - كاظمين - سامرا - مشهد - طهران نسخ بسياري موجود است و ما از نسخه صحيفة الرضا دكتر حسين علي محفوظ كه در مقابله آن دقت بسيار شده است نقل نموديم.

سند نسخه از طبرسي در 529 از شيخ زاهد ابوالفتح عبدالله بن عبدالكريم بن هوازن قشيري كه او در قبه امام رضا در 510 اين نسخه را براي شيخ جليل العالم ابوالحسن علي بن محمد بن علي حاتمي زوزني قرائت نموده و او در سال 452 بر ابوالحسن احمد بن محمد بن هارون زوزني و او از ابوبكر محمد بن عبدالله بن محمد بن حفدة بن عباس بن حمزه نيشابوري سال 337 و او از ابوالقاسم عبدالله بن احمد بن عامر طائي در بصره او از پدرش سال 260 او از امام رضا عليه السلام در سال 194 و آن حضرت از پدرش حضرت موسي بن جعفر تا برسد به رسول خدا نقل حديث فرموده است [1] .

براي من نقل كرده شيخ فاضل كامل قطب السالكين مؤيد الاسلام و المسلمين مولانا عبدالعلي بن عبدالحميد بن محمد سبزواري و او روايت كرد از شيخ معظم جلال الدين بن محمد بن[ صفحه 57]عبدالله قائيني و او نقل كرده از تاج الدين ابراهيم قصاع گيلكي و او از استادش ملا تاج الدين علي تركه كرماني و او از استادش غياث الدين هبةالله بن يوسف از جدش صدرالدين ابراهيم بن محمد بن مؤيد حموي از ابن عساكر از ابي روح صوفي هروي از زائربن طاهر. او از ابوعلي حسن بن احمد سكاكي نقل كرده و او گفت ابوالقاسم حبيب به من خبر داد و او از محمد بن عبدالله ابن احمد نيشابوري و او از ابوالقاسم عبدالله بن احمد بن عامر طائي در بصره و او از پدرش نقل كرده كه او گفت من اين حديث را از حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلام در سال 194 شنيدم و او فرمود پدرم موسي بن جعفر فرمود كه پدرم ابي جعفر بن محمد او گفت پدرم محمد بن علي بن حسين او گفت پدرم حسين بن علي و او گفت پدرم علي بن ابي طالب عليه السلام كه فرمود رسول خدا صلي الله عليه و آله براي من فرمود و او فرمود جبرئيل به من خبر داد كه خداوند عزوجل فرمود لا اله الا الله قلعه مصونيت من است و هر كه داخل قلعه محكم من شد از عذاب من ايمن خواهد بود - و طبرسي روايت مي كند كه پس از لحظه از هودج سر بيرون آورده فرمود به شرطي كه مرا به امامت بشناسد.

به اسناد امام رضا عليه السلام فرمود پيغمبر فرموده است چهار كس هستند كه من آن ها را در قيامت شفاعت مي كنم اگر چه گناهان همه به گردن آن ها باشد - اول كساني كه براي حفظ ذريه ي من شمشير بكشند و آن ها كه ذريه مرا اكرام و احترام نمايند سوم كساني كه حوائج آن ها را برآورند چهارم آنان كه در حال اضطرار و گرفتاري آن ها در آزادي آن ها بكوشند و آن ها كه بدل و زبان آنان را دوست بدارند.

به اسناد خود امام رضا عليه السلام فرمود جدم پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود ايمان عبارت است از اقرار به زبان و معرفت به قلب و عمله به اركان.

امام عليه السلام - فرمود جدم رسول خدا صلي الله عليه و آله فرموده خداوند فرموده است اي پسر آدم - انصاف بده - تو را به نعم خود دوست دارم و به معاصي مؤاخذه مي كنم - نيكي تو به ما مي رسد و شر تو از ما دور مي شود و كشور ابدي ما زوال پذير نيست - كشور پادشاه بخشنده زايل نمي شود - هر عمل زشت تو را در شب و روز به ما عرضه مي كنند.

اي پسر آدم اگر وصف خودت را از غير خودت بشنوي و تو از آن صفات خبري نداشته باشي به سرعت مي كوشي كه او را مؤاخذه كني.

امام عليه السلام - پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود خداوند مي فرمايد هيچ مخلوقي نيست كه به وسيله مخلوق[ صفحه 58]ديگري مصونيت داشته باشد مصونيت همه مخلوق در اراده خود ماست. كساني كه متكي به مخلوق هستند اسباب آسمان ها و زمين را از غير ما دانسته اند و آن ها اگر از ما چيزي بخواهند به آن ها اعطا نمي كنيم و اگر دعا كنند مستجاب نمي نمائيم.

و هيچ كس نيست كه از خلق ببرد و به ما متوسل گردد مگر آن كه ضمانت كنيم آسمان ها و زمين رزق او را تأمين نمايند چنين بنده اگر چيزي خواست به او مي دهيم و اگر دعا كند اجابت مي كنيم و اگر طلب آمرزش نمايد مي آمرزيم آن ها را.

امام عليه السلام - پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود اولاد خود را روز هفتم ولادت ختنه كنيد كه پاك و پاكيزه گردد و به سرعت رشد نمايد و نشاط انگيز باشد.

در طب و در مرور زندگي به تجربه رسيده كه ختنه سبب سلامت است و معرف مرد مسلمان است.

امام عليه السلام - جدم پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود كسي كه بدون علم و اطلاع فتوي دهد آسمان و زمين به او لعنت مي فرستند اين امر ثابتي است هر كه بدون علم و وقوف بر امري دخالتي در كاري كند كه نمي داند همه بر او مي خندند و لعنت مي نمايند.

امام عليه السلام - جدم پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود بهترين اعمال نزد خدا ايمان است كه شك به او راه نيابد و جنگي است كه مكر و دغل و غشي در آن نباشد و حجي است كه انگيزه آن به خير باشد - اول كسي كه داخل بهشت مي شود شهدا هستند و بنده مملوكي كه بندگي خدا را به نحو احسن نموده و مولاي خود را نصيحت كرده باشد و مردي عفيف و با عفت كه نسبت به زن و فرزند ادب نفس داشته باشد.

فرمود اول كسي كه به جهنم مي رود پيشوائي است كه بر خلق مسلط شده عدالت و دادگستر ننموده مال و ثروت بسيار اندوخته حق مردم را از آن مال نداده باشد و فقيري است كه مفاخره نمايد.

امام عليه السلام - جدم پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود شيطان از مؤمنين دور نمي شود مگر در مواقع نماز پنجگانه به شرط آن كه مواظبت بر اداء آن در اول وقت داشته باشد پس اگر مؤمن نماز را ضايع گذاردشيطان بر او جري مي گردد و در گناهان كبار سوق مي دهد.

امام عليه السلام - جدم پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود كسي كه فرايض خود را اداء كند دعايش در پيشگاه خداوند مستجاب مي گردد.[ صفحه 59]امام عليه السلام - جدم پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود علوم و دانش ها در خزينه ها و گنج ها نهفته اند كه مفتاح و كليد آن ها سؤال است - بپرسيد خداوند شما را به رحمت خود راهنمائي مي فرمايد و به هر سائل چهار اجر مي دهد اجر سائل - اجر معلم - اجر مستمع - اجر دوستدار علم.

امام عليه السلام - جدم پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود خير از امت من زائل نمي شود مادامي كه دوستدار يكديگر باشند - امانت را ادا نمايند - از حرام پرهيز كنند - مهمان را گرامي دارند - نماز را به پاي دارند - زكوة را بپردازند - و اگر اين اعمال را انجام ندهند مبتلا به قحطي و گراني مي گردند.

امام عليه السلام - جدم پيغمبر (ص) فرمود خداوند غضب مي كند بر كسي كه مهمان را بطلبد و او را در منزل خود بكشد.

امام عليه السلام - جدم پيغمبر (ص) فرمود از ما نيست كسي كه غل و غش در كار مسلماني بنمايد يا ضرري به مسلماني بزند يا مكروه منفور مسلماني شود.

نگارنده گويد اين حديث و چند حديث ديگر مانند من اصبح و لم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم علو و برتري و رجحان مكتب مهذب اسلام را نشان مي دهد.

امام عليه السلام فرمود جدم رسول خدا (ص) فرمود كه خداوند تبارك و تعالي فرموداي پسر آدم گناه مردم تو را به گناه خود مغرور نكند و نعمت مردم تو را از نعمت خدا غافل نسازد و نوميدي مردم شما را از رحمت خدا دور ندارد و شما اميدوار به خدا براي خود باشيد.

چنين استفاده مي شود كه مي فرمايد اي مردم به نام آن كه مردم گناه مي كنند شما مرتكب گناه نشويد - به نام آن كه مردم از شما پذيرائي مي كنند از خدا غافل نگرديد و از رحمت خدا مأيوس نباشيد حساب هر كس با خود اوست گناه ديگري را بر شما نمي نويسند و لا تزر وازرة وزر اخريهر كسي آن درود عاقبت كار كه كشت

كه گناه ديگري بر تو نخواهند نوشتامام عليه السلام - جدم پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود از سه چيز بر امت خود بيمناكم اول گمراهي پس از هدايت آن هاست. مبادا با آن كه به راه هدايت رفته اند به گمراهي افتند. دوم فتنه ها و حوادث موجب گمراهي شما نگردد. سوم شهوت بطن و فرج كه در راه جلق و دلق و حلق دين خود را از دست ندهند.

امام عليه السلام - جدم پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود كسي كه پيغمبري را سب و شتم كند كشته مي شود[ صفحه 60]و اگر خليفه و وصي پيغمبر را سب كند - تازيانه ي كشنده اي از روزگار خواهد خورد.

امام عليه السلام - جدم پيغمبر خدا (ص) فرمود اگر نام فرزند خود را محمد گذاشتيد او را به پاس پيغمبر خدا را اكرام كنيد و گشايشي در كار او دهيد و بر او رو ترش ننمائيد.

امام عليه السلام - جدم پيغمبر (ص) فرمود هيچ قومي نيست كه براي امور زندگاني دنيا و آخرت مشورت كنيد و نام مشاور محمد يا احمد باشد مگر آن كه خيري در او پديد آيد و بكوشيد مشاورين شما به نام احمد و محمد باشند.

امام عليه السلام - جدم پيغمبر (ص) هيچ سفره اي گسترده نمي شود كه بر سر آن سفره محمد و احمد نامي باشند مگر آن كه خداوند آن منزل را در هر روز دو بار مورد تقديس قرار دهد.

امام عليه السلام - جدم پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود روز قيامت دخترم فاطمه محشور مي شود در حالي كه پيراهن خون آلود حسينم را به يك دست دارد و به دست ديگر قائمه ي عرش الهي را مي گيرد و مي گويد پروردگارا تو بين من و بين كشندگان فرزندم حكومت فرما

جدم پيغمر صلي الله عليه و آله فرمود سوگند به خداي كعبه كه بين فرزندم و كشندگان حسينم حكم صادر فرمايد.

امام عليه السلام - جدم پيغمبر (ص) فرمود نام فاطمه را از اين جهت فاطمه نهادند كه روز قيامت دوستانش را از دشمنانش بين آتش جهنم جدا مي كند.

امام عليه السلام - جدم رسول خدا (ص) فرمود خداوند به رضاي فاطمه راضي مي شود و به غضب فاطمه غضب مي نمايد.

امام عليه السلام - جدم پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود: يا علي روز قيامت من پرده جلالت و عزت پروردگار را مي گيرم و تو پرده وصال مرا خواهي گرفت و فرزندان تو پرده ابوت و ولايت تو مي گيرند و شيعيان و دوستان به ذيل آستان عترت تو متوسل مي گردند.

ببين در آن روز قيامت چگونه فرمانروائي امت ما خواهد بود.

ابوالقاسم طائي مي گويد: از اباالعباس ثعلب پرسيدم از معني حجزه؟ گفت سبب و دست آويز را گويند.

امام عليه السلام - جدم رسول خدا صلي الله عليه و آله مي فرمود صدقه بر ما اهل بيت حرام است و به ما امر شده در مراقبت بر وضوء داشتن و پشت سر كسي سوار نشدن و مسح بر روي كفش نكشيدن.

امام عليه السلام - جدم رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود مثل مؤمن نزد خداي تعالي چون فرشته مقرب[ صفحه 61]است بلكه مؤمن در آستان حق بزرگتر از فرشته مقرب است و در پيشگاه خداوند هيچ كس از فرشته گان تقدم و تقرب نمي يابد مگر مرد و زن مؤمنين توبه كننده.

امام عليه السلام جدم پيغمبر خدا صلي الله عليه و آله فرمود كسي بر قبرستان ها عبور كند و سوره اخلاص يا سوره قل هو الله احد را يازده مرتبه بخواند وهبه كند اجر آن را براي اموات، خدا به عدد مرده ها اجر به خود او عنايت و عطا مي فرمايد.

امام عليه السلام جدم پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود يا علي تو پيشواي مسلمانان و راهنماي مؤمنين و سرمشق پرهيزكاران و رهبر و قافله سالار سالكين و سائرين به راه حق هستي.

ابوالقاسم راوي خبر گفت من پرسيدم از احمد بن يحيي كه معني يعسوب چيست؟ گفت آن ذكري است كه سلطان زنبور عسل مي گويد و زنبوران در پي او مي روند و از او حمايت مي كنند.

امام عليه السلام - پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود در شب اسري كه مرا به آسمان ها بردند جبرئيل دست مرا گرفت و بر يكي از مسندهاي بهشتي نشاند و يك گلابي يا سيب به من داد من آن را شكافتم ميان آن يك حوريه بيرون آمد كه به خوبي او را نديده بودم او گفت السلام عليك يا محمد پرسيدم تو كيستي گفت من راضيه مرضيه هستم كه خداوند مرا از مشك و كافور و عنبر آميخته به آب حيوان آفريده و فرمود تو مخصوص پسر عم پيغمبر خاتم النبيين علي بن ابيطالب هستي.

امام عليه السلام جدم پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود كسي كه با مردم معاشرت نمايد و به آن ها ستم نكند و از آن ها سخن نقل نمايد و دروغ نگويد و با آن ها وعده كند و خلف ننمايد او مؤمن است مروت انصافش به كمال رسيده عدالتش ظاهر گشته برادريش ثابت شده غيبت چنين مرد مؤمن حرام است.

امام عليه السلام جدم رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود موسي بن عمران دستش را بلند كرد و خدا را خوانده گفت آيا دوري كه من تو را صدا كنم يا نزديكي كه با تو نجوي نمايم - خطاب شد اي موسي من همنشين كسي هستم كه مرا ياد كند.

مفاد سخن قريب بدين مضمون است كه هر وقت بنده خدا را ياد كند خدا به ياد او خواهد بود مي شنود و اجابت مي كند.

امام عليه السلام جدم رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود اي مردم مبادا ستم كنيد كه ظلم دل هاي شما را خراب مي كند.

امام عليه السلام پيغمبر خدا صلي الله عليه و آله فرمود يا علي از خدايم پنج خصلت خواستم كه به من عنايت فرمود[ صفحه 62]اول خواستم كه خاك من و تو يكي باشد خدا عنايت فرمود.

2 - از خدا خواستم در ميزان و ترازوي ديوان عدالت رباني تو با من باشي عطا فرمود

3 - خواستم تو روز قيامت هم حامل لوا و پرچمدار من باشي و آن بزرگترين لواي رستگاران و فائزين بهشت است آن را هم به من عطا كرد.

4 - خواستم كه امت من از دست تو از آب كوثر بنوشند و تو با من باشي آن هم عطا فرمود.

5 - درخواست نمودم كه تو پيشوا و زعيم امت من باشي تا آن ها را به بهشت برساني پروردگارم به من عنايت فرمود سپاسگزارم كه خدا بر من منت نهاد و اين پنج خصلت به من داد.

امام عليه السلام جدم رسول خدا صلي الله عليه و آله در ذيل آيه ندعو كل اناس بامامهم فرمود هر قومي را به نام پيشواي زمانش مي خوانند و از كتاب آسماني و سنت پيغمبرش مي پرسند.

امام عليه السلام جدم رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود مؤمن در آسمان ها شناخته مي شود همان طور كه زن و فرزندش او را مي شناسند و مؤمن در پيشگاه خداوند مقرب است.

امام عليه السلام پيغمبر فرمود هر كس به مؤمني بهتان بزند و چيزي نسبت دهد كه در او نباشد خداوند او را به رتل آتش قرار دهد تا وقتي از آن تهمت خارج شود.

امام عليه السلام پيغمبر فرمود جبرئيل از جانب حق نزد من آمد و گفت خدايت سلام مي رساند و مي فرمايد مؤمنين را كه عمل صالح نمايند و ايمان به خدا دارند و به اهل بيت تو متمسك گردند بشارت بهشت بده از آن ها نزد ما جزاي نيكوئي است كه به زودي داخل بهشت مي شوند.

امام عليه السلام پيغمبر فرمود بهشت حرام است بر آنان كه به خاندان و عترت من ستم كنند و آن ها را بكشند اين ها در آخرت رستگاري ندارند خدا با آن ها سخن نگويد و مزكي نگردند و عذاب دردناكي دارند.

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود خداوند روز قيامت به حساب همه كس رسيدگي مي كند مگر به حساب مشركين كه آن ها را به آتش واگذار مي نمايد.

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود از خاندان حمقاء استرضاع نكنيد دايه و شير دهنده نفهم نگيريد زيرا شير او اثر مي بخشد.

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود هيچ شيري براي كودك بهتر از شير مادر نيست.

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود آن چه از سفره خود به قصد انفاق بيرون دهيد مهر و كابين حورالعين قرار داده ايد.[ صفحه 63]امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود كسي كه نفقه نيكو دهد حسنه نيكو مي گيرد.

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود وقتي ثريد «نان آبگوشت» يا «آرد و خرماي خمير شده» خورديد اطراف و جوانب آن را بخوريد كه بركت در همان ها است يعني خورده نان تر شده را بخوريد.

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود سبزي با ترشي خوب است سر هر سفره باشد و هيچ خانداني بي نياز از سبزي و ترشي نيستند.

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود مغبون نه پسنديده است نه مأجور.

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود شش چيز از انصاف است سه چيز در حضر و سه تا در سفر اما آن چه در حضر لازم است خواندن قرآن مجيد - تعمير مساجد و خانه خدا - گرفتن برادر در راه خدا.

اما آن چه در سفر لازم است بذل زاد و توشه بين همه - حسن خلق و خوش رفتاري - مزاح در غير معصيت خدا.

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود پروردگارا براي امت من هر صبح شنبه و پنجشنبه بركتي عنايت فرما.

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود خرما را ناشتا نخوريد كه تا عادت معده را به هم نزند و تري معده را از بين نبرد - از اين عبارت و عبارتي كه جاي ديگر فرمود «شيريني را پس از غذا بخوريد تا هضم را سريع نمايد» چنين استفاده مي شود كه نبايد خرما ناشتا خورد - اگر چه مزاج ها و حالات و طبايع مختلف است.

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود براي عطر روغن بنفشه استعمال كنيد زيرا در زمستان گرم و در تابستان خنك مي سازد.

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود توحيد نصف دين است و ارزاق را به وسيله صدقه از جانب خدا به سوي خود جلب كنيد.

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود كار خير را انتخاب و اختيار كنيد از هر كه باشد اگر دست اهلش بوده كه از اهل خير گرفتيد اگر دست نااهل بوده تو اهل خيرخواهي شد.

اما عليه السلام جدم رسول خدا فرمود نشانه عقل و خرد پس زا دين اين است كه با مردم مهرباني[ صفحه 64]نمايد و برگزيدن و پيشه كردن كار خير اين است كه به خوب و بد نيكوئي نمايد تا نيكي نمودن عادت نيكوكار شود.

امام عليه السلام رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود بهترين غذاي دنيا و آخرت گوشت است و بهترين آشاميدني دنيا و آخرت آب زلال گوارا است و بزرگ فرزندان آدم من هستم و مفاخره نمي كنم.

امام عليه السلام رسول خدا فرمود بهترين غذا برنج است - غذاي كم آزاري است.

امام عليه السلام رسول خدا فرمود انار بخوريد به شرط آن كه دانه هاي آن را نريزند هر دانه اناري كه در معده برود دل را روشن مي سازد و شيطان را تا چهل روز دور مي نمايد.

امام عليه السلام رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود مراقبت كنيد به خوردن زيتون كه تلخي و سموم معده را مي برد - بلغم را محو مي نمايد اعصاب را محكم مي سازد - اخلاق را نيكو مي نمايد - نفس را نشاط مي بخشد هم و غم را زائل مي سازد.

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود انگور را دانه دانه بخوريد تا گواراي شما باشد.

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود اگر در چيزي شفا باشد در حجامت و عسل است.

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود شربت عسل را رد نكنيد - گويا مراد سركه و انگبين است كه از عسل مي ساختند و شربت معمول آن عصر بود.

امام عليه السلام در غذاي پخته كدو بسيار بريزيد و بخوريد كه دل هاي گرفته را شاد مي سازد.

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود بهترين اعمال امت من انتظار فرج است كه از جانب حق تعالي پديدار گردد.

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود بدن من ضعيف شد براي نماز و روزه و جماع قدرت نداشتم تا ناگهان ظروف و مائده اي از غذا از آسمان براي من فرود آمد كه چون از آن خوردم در من نيروي چهل مرد افزود كه هم خوراكم بهتر شد هم قدرت جماع يافتم.

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود دهن هاي شما طرق هدايت پروردگار شماست آن را نظيف نگاهداريد «از نظر غذا خوردن و سخن گفتن و بوي بد ندادن»

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود هيچ چيز منفورتر و مبغوض تر در پيشگاه خدا از شكم پر نيست «آدمي را از نور علم و صفا و وفا باز مي دارد»

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود ستارگان امان از گمراهي اهل زمين هستند و خاندان من امان و راهنماي امت من مي باشند.[ صفحه 65]امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود موسي بن عمران از خداوند پرسيد پروردگارا كجا بروم خطاب شد در قشون تو يك غماز و مفسد دو بهم زن است عرض كردم او را به من معرفي كن تا هدايت كنم خطاب شد من از غمازي متنفرم چگونه خودم غمازي كنم.

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود دعاي اطفال امت من مادامي كه به گناه آلوده نشده اند مستجاب مي گردد.

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود يا علي از كرامت هاي خدا بر مؤمن اين است كه وقت مرگ او را معين نساخته تا وقتي كه به يك مصيبتي گرفتار آيد و آن وقت او را به رأفت و مهرباني قبض روح مي نمايد.

امام عليه السلام از امام جعفر بن محمد الصادق نيز نقل كرده اند كه فرمود از معاصي اجتناب كنيد تا طول عمر شما زياد شود.

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود اگر مردي نمي تواند نماز ايستاده بخواند نشسته بخواند گر نشسته هم نمي تواند به هر حال هست بخواند ولي بكوشد به طرف قبله باشد و يا به قبله اشاره كند.

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود كسي كه روز جمعه روزه گرفت خداوند اجر ده روز به او مي دهد كه مشكلي در آن رخ ندهد.

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود سر لوحه ي صحيفه ي مؤمن و كارنامه ي او حسن خلق اوست.

امام عليه السلام از پيغمبر پرسيدند چه چيز بهتر و بيشتر موجب بهشت رفتن است فرمود تقوي و پارسائي و حسن خلق.

امام عليه السلام پرسيدند چه چيز سبب رفتن به جهنم است فرمود پر كردن شكم و فرج.

امام عليه السلام نزديكترين مردم به من روز قيامت كسي است كه خوش اخلاق ترين مردم بر اهل و عيال خود باشد.

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود بهترين مردم در ايمان خوش اخلاق ترين آن ها و مهربان ترين آن ها بر زن و فرزند هستند.

امام عليه السلام جدم علي بن ابي طالب در تفسير لتسئلن يومئذ عن النعيم فرمود مراد از نعيم ما و آب سرد خنك است.

امام عليه السلام جدم علي بن ابي طالب فرمود سه چيز حافظه را قوي و بلغم را دفع مي نمايد خواندن قرآن، خوردن عسل و ماش.[ صفحه 66]امام عليه السلام جدم علي بن ابيطالب فرمود كسي كه بخواهد پاك و برگزيده شود صبح غذا بخورد قطعه قطعه، لقمه ي كوچك و لباس سبك بپوشد.

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود وقتي غذا مي خورند بگويند خداوندا براي ما مفيد و با بركت گردان و چيزي از آن به ما برسان و چون خرما خورديد يا شير نوشيديد بگوئيد پروردگارا بدان بركت بده مرا و روزي گواراي من قرار ده.

امام عليه السلام جدم علي بن ابيطالب عليه السلام فرمود ابوجحيفه گفت رفتم خدمت پيغمبر و من پرخورده و آروغ بسيار مي زدم پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود اي اباجحيفه كم آروغ بزن بسياري از آن ها كه در دنيا سير بودند در قيامت گرسنه ماندند و هيچ شكمي نيست كه از طعام پر نشده باشد مگر آن كه خدا را ملاقات نمايد «منظور كم خوردن و آرامش معده داشتن است»

امام عليه السلام پيغمبر هر وقت شير مي خورد دهانش را مضمضه مي كرد و مي فرمود چرب است تا چربي از دهانش رفع شود.

امام عليه السلام جدم علي بن ابيطالب عليه السلام فرمود - در حال روزه از سه كار خودداري كنيد حجامت - حمام رفتن - مصاحبه با زن خوش صورت.

امام عليه السلام جدم علي بن ابيطالب فرمود براي زن ده عورت است وقتي شوهر كرد يك عورت او پوشيده مي شود و اگر مرد همه ي عورات او پوشيده مي شود.

امام جدم علي بن ابيطالب فرمود از پيغمبر درباره زني كه زنا داده بود پرسيدند و گفتند او بكر بود پيغمبر فرمود زنان او را معاينه كنند - معاينه كردند بكارت باقي بود - فرمود شهادت زنان در اين مورد حجت است مراد اين است كه به گفته ي مردم نبايد كسي را تهمت زد و افتراء بست.

امام رضا عليه السلام از جدش علي بن ابيطالب نقل فرمود كه اگر از زني پرسيدند كي با تو فجور كرد گفت فلان كس بايد به او دو حد زد يكي براي عمل فجور خودش و يكي براي افتراء به ديگري.

امام عليه السلام از اميرالمؤمنين فرمود هر كجا در قرآن خطاب يا ايها الذين آمنوا شده در تورات يا ايها المساكين آمده است.

امام از اميرالمؤمنين فرمود اگر بنده اجل خود را ببيند و سرعت در آن نمايد دنيا و عمل آن در نظرش منفور و مبغوض مي گردد.[ صفحه 67]امام عليه السلام - از اميرالمؤمنين عليه السلام كه فرمود حسن و حسين نزد پيغمبر بازي مي كردند تا نزديكي شب پيغمبر فرمود برويد نزد مادرتان يك روشني جستن مي كرد و آن ها به طرف مادر مي شتافتند پيغمبر به آن ها مي نگريست و مي فرمود سپاس خداي را كه اهل بيت ما را گرامي داشته است.

امام عليه السلام - از اميرالمؤمنين (ع) فرمود از پيغمبر دو كتاب به ارث به ما رسيد كتاب خدا قرآن و كتابي درباره ي شمشير من پرسيدند آن كتاب شمشير چيست فرمود كسي كه بكشد غير قاتل او را و بزند غير ضارب او را لعنت خدا بر اوست.

امام از اميرالمؤمنين (ع) فرمود كسي كه جان خود را در معرض تهمت قرار دهد او را در سوءظن ملامت نكنيد.

امام از اميرالمؤمنين (ع) فرمود من در حفر خندق خدمت پيغمبر بودم كه فاطمه آمد و مقدار زيادي نان آورد همه را خدمت پيغمبر دادم پيغمبر فرمود اين ها چيست فاطمه گفت اين نان را براي حسن و حسين پختم و مقداري براي شما آوردم پيغمبر فرمود اين اولين غذائي است كه پس از اين سه روز به دهان پدر رساندي.

امام از اميرالمؤمنين فرمود براي پيغمبر طعامي آوردند كه انگشت بر آن زد گرم بود فرمود ببريد تا سرد شود كه بركتش بهتر و خداوند نخواسته ما به غذاي سوزان بسوزيم.

امام (ع) - از اميرالمؤمنين فرمود هر كس كاري دارد صبح پنجشنبه براي آن قيام و اقدام كند و سوره آل عمران و آية الكرسي را بخواند و انا انزلنا و ام الكتاب كه در آن حوائج دنيا و آخرت است.

امام (ع) جدم فرمود استعمال عطر نگاه به صحراي سبز و سواري بر مركب و نگاه به زن مسرت انگيز است.

امام عليه السلام - جدم اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود ترشي ناشتا كرم معده را مي كشد.

امام عليه السلام - جدم علي بن الحسين از اسماء بنت عميس روايت كرده كه وقتي جده ام فاطمه زهرا به امام حسن مجتبي آبستن بوده و متولد شد پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود اي اسماء اين فرزندم را در قنداقه ي سبز رنگي بپيچ من او را در قنداقه ي سفيد بستم و بردم نزد رسول خدا فرمود مگر نگفتم او را در قنداقه ي سبز رنگي بپيچ آن گاه اذان به گوش راست و اقامه به گوش چپ او خواند و به اميرالمؤمنين فرمود يا علي نام او را چه بگذارم او عرض كرد هر چه مي دانيد پيغمبر فرمود[ صفحه 68]خوب است نام او را حرب بگذاريم جبرئيل نازل شد گفت يا محمد خداي بزرگ به تو سلام مي رساند مي فرمايد علي براي تو به منزله ي هارون براي موسي بود جز اين كه پيغمبري پس از تو نخواهد آمد و نام اين فرزند را به نام فرزند هارون بگذار - پيغمبر از جبرئيل پرسيد نام فرزند هارون چه بود گفت شبر پيغمبر فرمود به لغت عرب حسن مي شود و نام او را حسن نهاد روز هفتم دو گوسفند براي او عقيقه و قرباني نمود و به قابله ي او يك گوسفند بخشيد و موي سر او را زدند و هم وزن او صدقه دادند.

اسماء گويد گذشت تا هنگام تولد حسين رسيد او را نيز در قنداقه سفيد پيچيدم بردم خدمت پيغمبر صلي الله عليه و آله اذان و اقامه در گوش هاي او خواند و او را بوسيد و گريان شد پرسيدم يا رسول الله چرا گريه مي كني فرمود اين فرزندم را يك دسته مردم از خدا برگشته مي كشند و من شفاعت آن ها را نخواهم نمود و اي اسماء اين خبر را به فاطمه مگو - آن گاه به علي فرمود نام او را چه بگذارم علي عليه السلام فرمود دوست دارم حرب بگذاري پيغمبر فرمود من سبقت بر خدا نمي گيرم جبرئيل نازل شد گفت نام او را هم مانند نام فرزند ديگر هارون بگذار پرسيد نام او چه بود گفت شبير نام او را حسين نهاد و روز هفتم دو گوسفند براي او قرباني نمود و به مقداري موي سرش صدقه داد و به قابله او نيز يك گوسفند داد.

امام عليه السلام - جدم اميرالمؤمنين فرمود سركه بخوريد تا فساد معده را برطرف كند و آن چه موجب فساد معده مي شود نخوريد.

امام عليه السلام جدم علي بن ابيطالب عليه السلام فرمود پيغمبر به يك دستش گلي گرفته چون من نزديك رفتم به بيني من نزديك نموده و فرمود اين گل بهترين گل بهشت است.

امام عليه السلام جدم علي بن ابيطالب عليه السلام از پيغمبر نقل فرمود كه خداوند هر گناهي را مي آمرزد مگر كسي كه مهر زنش را تأخير بيندازد يا اجرت كارگري را غصب كند يا مرد آزاده را بفروشد.

امام عليه السلام جدم رسول خدا مي فرمود فرشته اي نزد من آمد گفت اي محمد خدايت سلام مي رساند مي فرمايد ما فاطمه را به علي تزويج نموديم و امر كردم شجره طوبي در زفاف آن ها در و مرجان و ياقوت نثار كند و اهل آسمان ها بدين شادماني خوشحال شدند و او دو پسر پيدا مي كند كه بزرگ جوانان بهشت خواهند بود و مردم بهشت به آن ها افتخار مي كنند و بشار به تو مي دهم كه تو بهترين اولين و آخرين هستي.[ صفحه 69]امام عليه السلام جدم رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود بدين مضمون:هر كه را من هستمش مولا و دوست

ابن عم من علي مولاي اوستيا رب ياري كن هر آن كه او را ياور

يا رب خواري ده هر آن كه او را دشمنامام عليه السلام جدم پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود بنده به وسيله ي حسن خلق به درجه روزه دار نمازگذار مي رسد.

امام عليه السلام جدم پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود دعا اسلحه ي مومن و پشتيبان دين و نور آسمان و زمين است.

امام عليه السلام جدم پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود در ميزان حساب هيچ چيز بهتر از حسن خلق نيست.

امام عليه السلام جدم پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود بد اخلاقي موجب فساد عمل مي گردد همانطور كه سركه عسل را فاسد مي گرداند.

امام عليه السلام جدم رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود كسي كه از امت من چهل حديث حفظ كند و مردم از آن متنفع گردند خداوند روز قيامت او را بر مي انگيزد چون فقيه عالمي.

امام عليه السلام جدم اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود چون پيغمبر شب معراج به تعليم اذان شروع كرد جبرئيل مركبي از برق آورد رسول خدا بر آن سوار شد او از وجد آرام نمي گرفت جبرئيل به او گفت آرام باش كه هيچ راكبي چون راكب تو در پيشگاه خداوند گرامي نيست - براق آرام گرفت و به سوي حجاب ربوبي بالا رفت فرشته اي از پشت آن حجاب بيرون آمد گفت الله اكبر الله اكبر پيغمبر پرسيد اي جبرئيل اين كيست گفت به خدائي كه تو را به نبوت آفريده من او را تا اين ساعت نديده بودم - دوباره گفت الله اكبر الله اكبر آن گاه از پشت پرده ربوبي ندا رسيد راست مي گويد بنده ي من بزرگواري مخصوص ماست.

پيغمبر ص فرمود: ملك گفت - شهادت مي دهم بر يگانگي خداوندي كه جز او خدائي نيست. ندا رسيد بنده ي ما راست مي گويد جز ما خدائي نيست.

آن فرشته گفت: شهادت مي دهم بر رسالت و نبوت محمد، ندا رسيد راست است ما او را به نبوت و رسالت فرستاديم - فرشته گفت زندگاني معنوي بر پايه ي نماز است - ندا رسيد راست است زيستن بنده بر بندگي ماست - فرشته گفت بقاء با رستگاري ملازمه دارد بكوشيد رستگار شويد - ندا رسيد آري رستگاري مخصوص كسي است كه مراقبت بر دعا داشته باشد - در اين وقت خطاب شد اشرف اولين و آخرين بنده ي ما محمد است.

امام عليه السلام پيغمبر ص فرمود براي سفر روز دوشنبه و پنجشنبه را انتخاب كنيد آن[ صفحه 70]روزهائي است كه اعمال را به سوي حق مي برند و لواي رستگاري را برپا مي دارند.

امام عليه السلام فرمود پيغمبر هر وقت مي خواست به سفر رود نماز سفر مي خواند در ركعت اول حمد و سوره كافرون - در ركعت دوم حمد و توحيد و شايد قريب ثلث قرآن و حتي ربع آن در طول سفر مي خواند.

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود كسي كه چهار بار سوره ي زلزله را بخواند مانند كسي است كه تمام قرآن را خوانده باشد.

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود اعتكافي محقق نمي شود مگر به روزه.

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود حسن خلق بهترين رفيق است و نيرومندترين شما در ايمان بهترين شما در اخلاق هستيد.

امام عليه السلام اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود از گنجينه هاي نيكو پنهاني عمل است و صبر بر مصيبت و كتمان مصائب.

امام جدم علي عليه السلام فرمود پيغمبر فرمود كسي كه براي من ضمانت يك كار كند براي او ضمانت چهار كار مي كنم.

صله به رحم و دوستي اهل بيت - وسعت رزق - مهلت دراجل - و دخول بهشت.

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود خداوندا جانشينان مرا رحم كن 3 بار فرود - پرسيدند كيستند جانشينان شما فرمود آن ان كه پس از من بيايند و احاديث مرا روايت نمايند و سنت مرا دارند دين و فضيلت را بياموزند.

امام عليه السلام پيغمبر فرمود يا علي تو قسمت كننده ي بهشت و جهنمي توئي كه بدون حساب وارد بهشت مي شوي.

امام عليه السلام پيغمبر فرمود ملكي آمد گفت اي محمد خدايت سلام مي رساند مي فرمايد اگر بخواهي بطحاء مكه را براي تو طلا گردانيم پيغمبر سر بلند كرد گفت پروردگارا يك روز مرا سير گردان تا سپاس تو گويم و يك روز گرسنه تا از تو مسئلت نمايم.

امام عليه السلام پيغمبر فرمود مثل خاندان من مانند كشتي نوح است هر كه سوار آن شد نجات يافت و هر كه تخلف كند به آتش خواهد سوخت.

امام عليه السلام پيغمبر فرمود روز قيامت من و فرزندانم با صورت نوراني و به تاج در و ياقوت[ صفحه 71]مكرم هستيم و به امر خدا به طرف بهشت مي رويم مردم به ما نگاه مي كنند.

امام عليه السلام پيغمبر فرمود بهشت مشتاق علي بن ابيطالب عليه السلام است خداوند به او نگران و او را مصون از آتش و گرامي داشته است.

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود روز قيامت دخترم فاطمه محشور مي گردد در حالي كه حله ي كرامت بر دوش اوست و به آب حيات آلوده است مردم به او نگرانند - و در حال شگفتي باز دو حله ي بهشتي مي آورند بر سر او مي اندازند كه بر آن ها به خط سبز نوشته شده است كه داخل كنيد دختر محمد را به بهشت و بر بهترين صورت و به احسن كرامت و احسن منظر او مانند عروسي كه به حجله برود به بهشت مي رود و به تاج عزت موقر است.

هفتاد هزار كنيز موكل او هستند كه هر يك سراندازي از استبرق و حرير دارند و خداوند آن ها را براي فاطمه خلق كرده.

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود واي بر كساني كه به اهل بيت من ستم نمايند آن ها در پست ترين دركات جهنم خواهند بود

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود: قاتل حسين عليه السلام در تابوتي از آتش است و بر او نصف عذاب اهل دنيا و هر آينه محكم بسته شده دست ها و پاهايش به زنجيرهاي آتشين و به عنف به جهنم انداخته شود تا به قعر جهنم فرو رود. و دهن او بوي بدي مي دهد كه اهل جهنم از آن به خدا پناه مي برند. و او هميشه در عذاب و مي چشد عذاب دردناك را هر روز پوست او عوض مي شود و به آتش مي سوزد و از آهن آب شده سوزان مي آشامد پس واي بر او از عذاب خدا.

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود:كه من شهر علم و عليم در است

درست اين سخن گفت پيغمبر استهر كه مي خواهد از علوم من بهره مند شود بايد از باب علي داخل گردد.

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود روز قيامت از عرش ندا مي رسد بهترين پدرها ابراهيم و بهترين برادرها علي بن ابيطالب عليه السلام است.

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود من مي روم و دو مركز ثقل براي سعادت مسلمين مي گذارم يكي از ديگري بزرگتر كتاب خدا و عترت من ببينيد بايد چگونه از اين دو بهره مند شويد

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود يا علي تو اولين سوار عرب هستي تو كشنده ي ناكثين و مارقين و قاسطين هستي تو برادر من و مولاي هر مؤمني و شمشير حقي كه لحظه اي خطا نروي تو رفيق و همنشين من در بهشتي.[ صفحه 72]امام عليه السلام پيغمبر فرمود حسن خلق داشته باشيد كه حسن خلق كار بهشتيان و سوء خلق صفات جهنميان است.

امام عليه السلام پيغمبر فرمود اگر بنده بداند خوش اخلاقي چه قدر مؤثر است حس مي كند كه هيچ نيازي بيش از خوش اخلاقي نيست.

امام عليه السلام پيغمبر فرمود چون به بازار وارد شويد دعا كنيد تسبيح و تحميد و تهليل بگوئيد تا اجر همه مردم را داشته باشيد.

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود خداوند را عمودي است از ياقوت سرخ از قعر زمين تا اوج عرش هر كه او را به يگانگي ياد كند آن ستون به حركت در مي آيد و براي گوينده آن طلب آمرزش مي كند و خداوند او را مي آمرزد.

امام عليه السلام - پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود نگاه به سه چيز عبادت است نظر به پدر و به قرآن و به دريا. زيرا نظر به هرچه موجب تفكر در توسعه و آيات و نشانه هاي خداوند باشد عبادت است.

امام عليه السلام - پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود بر شما باد به خوردن گوشت زيرا گوشت بدن را نمو و رشد مي دهد و كسي كه چهل روز گوشت نخورد بد اخلاق مي شود.

امام عليه السلام - پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود بر شما باد به خوردن عدس كه آن مبارك و مقدس است دل را رقيق مي كند خون را زياد مي نمايد اشك چشم را زياد مي كند هفتاد پيغمبر بدان علاقه داشتند - كه آخري عيسي بن مريم بود.

امام عليه السلام خدمت پيغمبر سخن از گوشت و چربي بود رسول خدا فرمود هر قطعه از گوشت و دنبه در معده قرار بگيرد شفاء مي بخشد - و درد را مي برد.

امام عليه السلام - پيغمبر صلي الله عليه و آله قلوه نمي خورد مي فرمود نزديك به مثانه و محل ادرار است.

امام عليه السلام - علي ابن ابيطالب فرمود طلحة بن عبيدالله وارد بر پيغمبر شد - دست پيغمبر سيبي و بهي بود فرمود اي ابامحمد بگير آن را كه قلب را صفا مي بخشد.

امام عليه السلام - علي بن ابيطالب فرمود پيغمبر هر وقت خرما مي خورد به پشت دستش نگاه مي كرد مي فرمود نيرو مي بخشد.

امام عليه السلام - علي عليه السلام از پيغمبر از جبرئيل كه پيغمبر گفت خرماي برني بخور كه بهترين خرما است تو را به خدا نزديك و از آتش دور مي سازد.

امام عليه السلام جدم اميرالمؤمنين نقل فرمود كه پيغمبر فرمود جوجه بخوريد كه دماغ را نيرو مي بخشد[ صفحه 73]امام عليه السلام - اميرالمؤمنين به حسين بن علي ع فرمود سه خصلت را به تو سفارش مي كنم براي من مراقبت كني از خارج چيزي به خانه من نياور چيزي براي من ذخيره در منزل نكن و به زن و فرزند اجحاف منما.

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله به علي فرمود يا علي اگر تو نبودي مردم مرا پس از من نمي شناختند.

امام عليه السلام - حناء پس از نوره امان از مرض جذام و برص است.

امام عليه السلام - پيغمبر صلي الله عليه و آله به علي ع فرمود يا علي خداوند سه چيز به تو داد كه به احدي نداده است پدر زني چون من - زني چون فاطمه - فرزنداني چون حسنين.

امام عليه السلام - پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود يا علي راكب در قيامت غير از ما چهار نفر نيست من بر مركب براق «برق» و برادرم صالح بر ناقه اي كه او را عقر نمودند و عمويم حمزه بر ناقه ي عضباء و برادرم علي بر يكي از ناقه هاي بهشتي كه به دست او لواء حمد است مي گويد خدا يكي است. محمد بنده و رسول اوست. خلايق مي گويند او يا فرشته مقرب است يا نبي رسل با حامل عرش يك فرشته بزرگي از عرش مي گويد او نه ملك است و نه رسول و حامل عرش بلكه علي بن ابيطالب است.

امام عليه السلام - پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود طاعون مرضي است براي مرده و زنده.

امام عليه السلام - پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود مي بينم محكم ترين كاخ ها اطراف قبر حسين بنا مي شود و بهترين بازارها در آن جا مي باشد و مردم زياد در اطراف قبر او اياب و ذهاب مي كنند و از دورترين نقاط جهان به آن جا خواهند رفت و اين رونق پس از زوال دولت اموي خواهد بود. مرور تاريخ سدق اين حقيقت را نشان داده (صدق رسول الله «ص»).

امام عليه السلام - جدم علي بن ابيطالب عليه السلام فرمود از پيغمبر خدا شنيدم كه مي فرمود مي ترسم شما مسلمانان دين را ناچيز بنگاريد و از اجراي احكام الهي منع كنيد و قطع رحم نمائيد و ملتي ديگر قرآن را از دست شما بگيرند و شما برتري بر آن ها نداشته باشيد. صدق رسول الله

امام عليه السلام - جدم علي بن ابيطالب عليه السلام فرمود هر كس در شروع به غذا به نمك آغاز نمود هفتاد درد از او برطرف مي شود كه نخستين آن جذام است.

امام عليه السلام - پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود يا علي مراقبت كن به خوردن زيتون و روغن آن كسي كه زيتون بخورد و روغن را به بدن بمالد شيطان (ميكروب) تا چهل روز به او نزديك نمي گردد.

امام عليه السلام - پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود به خوردن نمك در آغاز غذا مراقبت كنيد كه شفاي هفتاد درد است كه از آن ها جذام و برص و جنون است.[ صفحه 74]امام عليه السلام - فرمود علي بن ابيطالب خربوزه را با شكر مي خورد.

امام عليه السلام - پيغمبر فرمود خداوند عالم سرنوشت عالم و آدم را هزار سال قبل از آفريدن آن ها مقدر و معين فرمود.

امام عليه السلام پيغمبر فرمود نمازهاي پنجگانه را حفظ كنيد كه خداي تعالي روز قيمت بنده را به ديوان محاسبات خود مي خواند و اول سؤال از بنده نماز است اگر بدان عمل كرده فبها و گرنه او را به آتش مي اندازد.

امام عليه السلام - پيغمبر به اصحاب خود مي فرمود نمازهاي خود را ضايع نگذاريد كه هر كس نمازش را ضايع گذارد با هارون و قارون و فرعون محشور مي شود - و خداوند آن ها را با منافقين به آتش مي افكند واي بر كسي كه نماز را حفظ نكند و سنت پيغمبر را باطل گذارد.

امام عليه السلام - پيغمبر فرمود موسي بن عمران از خدا خواست كه او را از امت محمد قرار دهد خطاب شد تو به آن روز نمي رسي.

امام عليه السلام - پيغمبر فرمود چون مرا به اسري بردند در آسمان دوم مردي را ديدم نشسته يك پايش در شرق و پاي ديگرش در مغرب به دستش لوحي است كه به آن نگاه مي كند و سرش را حركت مي دهد. گفتم اي جبرئيل اين كيست گفت عزرائيل است.

امام عليه السلام - پيغمبر فرمود آيا مي دانيد تفسير اين آيه كه مي فرمايد كلا اذا دكت الارض دكا دكا و جاء ربك و الملك صفا صفا و جي ء يومئذ بجهنم يومئذ... چيست؟ - حاضرين گفتند خدا و رسول بهتر مي داند. فرمود چون روز قيامت شود جهنم را به هفتاد هزار طبقه زينت دهند كه زمام آن به دست هفتاد هزار ملك است اگر آن ها كوچكترين حركتي دهند آسمان ها و زمين مي سوزد.

امام عليه السلام - پيغمبر فرمود خداوند براي من يراق (برق) را مسخر گردانيد و او را مركب بهشتي من قرار داد آن كه كوتاه و بلند نيست اگر خدا بخواهد و اذن دهد با آن در دنيا و آخرت به يك لحظه سير مي كنم و آن بهترين مركب است «زيرا نور از برق است و سريعترين مواد عالم مي باشد كه در هر ثانيه سيصد هزار كيلومتر طي مي كند».

امام عليه السلام - پيغمبر فرمود چون روز قيامت شود خداوند عالم به ملك الموت خطاب فرمايد به عزت و جلال خودم سوگند كه طعم مرگ را همانطور كه به بندگان من چشاندي به تو مي چشانم «كنايه از آن است كه او هم خواهد مرد».[ صفحه 75]امام عليه السلام - چون پيغمبر خطاب شد تو هم خواهي مرد پرسيد آيا فرشته گان خواهند ماند خطاب شد همه خواهند مرد.

امام عليه السلام - پيغمبر فرمود خداوند بهشت را بر جهنم برتري داده و شما اعمال خود را باطل نكنيد كه در آتش افتيد و آن جا چنان باشيد كه هميشه بسوزيد.

امام عليه السلام - پيغمبر فرمود انگشتر عقيق به دست كنيد مادامي كه انگشتر عقيق در دست داريد غم نخواهيد داشت.

امام عليه السلام - پيغمبر فرمود سخت ترين درجه غضب الهي و غضب پيغمبر بر كسي است كه خون ذريه مرا بريزد و عترت و ذريه مرا اذيت كند.

امام عليه السلام - پيغمبر فرمود خداوند مرا به دوستي چهار كس امر فرمود - علي - سلمان - ابي ذر - مقداد ابن الاسود.

امام عليه السلام - پيغمبر خدا فرمود هيچ بال پرنده اي در هوا حركت نمي كند مگر آنكه ما آن را مي دانيم.

امام عليه السلام - پيغمبر فرمود روز قيامت منادي حق ندا مي كنداي مخلوق و اي مردم چشم هاي خود را ببنديد تا فاطمه دختر محمد عبور نمايد.

امام عليه السلام - پيغمبر فرمود بزرگترين جوانان بهشت حسن و حسين هستند و پدرشان بهتر از آن ها است.

امام عليه السلام - پيغمبر فرمود روز قيامت خداوند بر بنده مؤمن خود تجلي مي كند و گناهان او را مي آمرزد به طوري كه هيچ فرشته اي از گناهان مؤمن مطلع نمي گردد و خطاب مي شود سيئات او بدل به حسنات گردد.

امام عليه السلام - پيغمبر فرمود هر كه گناه را براي رضاي خدا ترك كند و از ترس او مبادرت به گناه نكند روز قيامت خداوند از او راضي مي گردد.

امام عليه السلام - پيغمبر فرمود هر كه مؤمن يا مؤمنه اي را به سبب فقر تحقير و ذليل و خوار و بي مقدار نمايد خداوند روز قيامت او را مفتضح و رسوا سازد.

امام عليه السلام - پيغمبر فرمود يا علي خداوند تو را و خاندان تو را و دوستان تو را و دوستان دوستان تو را مي آمرزد من به تو بشارت مي دهم كه دل روشني داري و از شرك دوري و مخزن علم و دانشي.[ صفحه 76]امام عليه السلام - پيغمبر فرمود هيچ مؤمني نيست كه در دنيا همسايه ها او را آزار نرسانند.

امام عليه السلام - پيغمبر فرمود من خربوزه و خرما را دوست دارم و اين دو ميوه خوبي هستند.

امام عليه السلام - جعفر بن محمد فرمود شنبه براي ماست يكشنبه براي شيعيان ما دوشنبه براي بني اميه، سه شنبه براي پيروان اموي، چهارشنبه روز بني عباس، پنجشنبه روز عباسيين جمعه روز خداي تعالي است سفر نكنيد مگر پس از نماز جمعه چون پراكنده شديد اگر خواستيد سفر نمائيد و در ذيل آن فرمود روز شنبه سفر كنيد.

امام - پدرم موسي بن جعفر عليه السلام فرمود نقش نگين انگشتر جدش امام محمد باقر «ظني بالله حسن و بالنبي المؤتمن و بالوصي ذي المنن و بالحسين و الحسن» بود.

امام عليه السلام از پدرم از جدم امام صادق كه فرمود برو روغن به بدن خود بمال اطاعت كردم فرمود چه روغني مصرف كردي عرض كردم روغن بنفشه فرمود بهتر از روغن بنفشه نيست و فرمود از پدرم از پدرش از رسول خدا شنيدم كه فرمود بهترين روغن ها بنفشه است و مثل آن مانند اسلام بر ساير اديان است يعني روغن بنفشه كامل و داراي تمام مواد طبيعي مفيد به پوست بدن است

امام جدم اميرالمؤمنين از پيغمبر صلي الله عليه و آله كه روز تولد امام حسين اذان در گوش او گفت امام پيغمبر فرمود كسي كه مخلوق را اطاعت كند براي معصيت خدا آن كس دين ندارد

امام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود انار را با پوست سفيد داخلش بخوريد كه معده را دباغي مي كند.

امام جدم علي بن الحسين عليه السلام مي فرمود عبدالله بن عباس وقتي انار مي خورد احدي را شركت در انار خود نمي داد و مي گفت در انار يك دانه آن از بهشت است من مي خواهم آن دانه از دست نرود.

امام رضا عليه السلام جدم حسين بن علي عليه السلام فرمود كه جدم رسول الله به پدرم علي بن ابيطالب وارد شد و او غمگين نشسته فكر مي كرد فرمود «غبيراء» بخورد شربت ذرت.

امام عليه السلام دو نفر به محاكمه نزد جدم علي بن ابيطالب عليه السلام آمدند يكي شتري فروخته بود به ديگري به شرط آن كه پس از كشتن پوست و كله اش را به فروشنده رد كند جدم فرمود او شريك در شتر است به اندازه سر و پوست.

امام عليه السلام جدم علي بن حسين عليه السلام فرمود پدرم به مستراح رفت ديد يك لقمه نان آن جا نهاده شده برگشت آن لقمه را برداشت به غلام داد و به مستراح رفت چون بيرون آمد از غلام پرسيد كجاست آن لقمه غذا؟ گفت خوردم فرمود تو را به پاس اين سپاسگزاري براي رضاي خدا آزاد[ صفحه 77]نمودم - غلام پرسيد چرا مرا آزاد كردي فرمود از جدم رسول خدا شنيدم هر كس لقمه اي ديد زير پا افتاده بر دارد تميز كند و بشويد و ببوسد و بخورد خداوند تا لقمه در شكم اوست او را از آتش جهنم آزاد مي سازد.

امام عليه السلام جدم محمد بن علي از اميرالمؤمنين روايت فرموده كه پنج چيز است اگر واجد آن شويد از مزاياي آن بهره مند مي گرديد - خوف خدا موجب پرهيز از گناه است - اميد به خدا موجب رستگاري است - جاهل حيا نمي كند از آن چه نمي داند بپرسد وقتي از علم كاوش نمود به جائي مي رسد كه بداند جز خدا و رسول نمي دانند و به خدا و رسول راه مي يابد - صبر از ايمان به منزله سر از حسد است و كسي كه صبر ندارد ايمان ندارد.

امام عليه السلام جدم حسين بن علي عليه السلام فرمود اعمال اين امت را هر صبحگاه به پيشگاه پروردگار عرضه مي نمايند.

امام عليه السلام جدم حسين بن علي عليه السلام فرمود در لوحي كه در يكي از شهرهاي مدائن يافت شد روي آن نوشته بود انا الله لا اله الا انا و محمد نبيي عجيب است از كسي كه يقين به مرگ داشته باشد و خوشحال گردد و شگفت از كسي كه يقين به سرنوشت قضا و قدر داشته باشد و محزون گردد - و شگفتي است از كسي كه از گذشت دنيا عبرت بگيرد و باز مطمئن به آن گردد - و شگفت است از كسي كه يقين به حساب آخرت داشته باشد و گناه نمايد.

امام عليه السلام جدم امام جعفر صادق عليه السلام فرمود كسي كه قبر حسين را به شرط عرفان زيارت كند خداوند نام او را در زمره عرش نشينان مي نويسد - بعد فرمود اطراف قبر حسين هفتاد هزار فرشته هستند كه بر مصيبت او گريه مي كنند «براي زائر او مغفرت مي طلبند» تا روز قيامت.

امام عليه السلام جدم امام محمدباقر فرمود كوچكترين ناسپاسي والدين كلمه اف است كه خداوند در قرآن فرموده است.

امام عليه السلام از جدم علي بن ابيطالب پرسيدند معني «اكالون للسحت» چيست فرمود آن مردي است كه حاجت برادر ايماني را برآورد و بعد از او هديه قبول كند.

امام عليه السلام پدرم موسي بن جعفر از قول پدرش فرمود صله رحم و خوش سلوكي ايمان را زياد مي كند.

امام عليه السلام جدم علي بن حسين فرمود كه اسماء بنت عميس به من گفت نزد فاطمه بودم كه[ صفحه 78]پيغمبر صلي الله عليه و آله وارد شد و در گردنش گردن بند طلائي بود و آن را علي بن ابيطالب براي او از محل في ء خريده بود.

پيغمبر (ص) فرمود اي دخترم دختري من تو را مغرور نسازد كه لباس جباران را بپوشي آن را بيرون آورد و فروخت و كنيزاني خريد در راه خدا آزاد ساخت پيغمبر (ص) از عمل او بسيار خوشحال شد.

امام عليه السلام جدم حسين بن علي عليه السلام فرمود پدرم فرمود وقتي غذا مي خورم آب نياشامم مگر آن كه آب را بمكم آن هم سه بار (نكته طبي آن امروز بر همه روشن شده است).

امام عليه السلام جدم علي بن الحسين عليه السلام در تفسير «لولا ان رأي برهان ربه» فرمود زن عزيز مصر وقتي قيام كرد براي وصال يوسف بتي بود پرده روي آن انداخت يوسف عليه السلام پرسيد چرا چنين كردي گفت از آن حيا مي كنم يوسف عليه السلام فرمود تو از بتي كه نمي بيند و نمي شنود و ضرر و نفعي ندارد حيا مي كني من از خداي داناي شنواي بينا كه مي بيند و حال ما را مي شناسد حيا نكنم؟

امام عليه السلام جدم علي بن ابيطالب عليه السلام فرمود وقتي ديديد مريضي بهتر شده به او تبريك بگوئيد كه از گناهان خود پاك شده است.

امام عليه السلام جدم علي بن الحسين عليه السلام فرمود سه درس را از سه كس گرفتم - صبر را از ايوب و شكر را از نوح و حسد را از پسران يعقوب.

امام عليه السلام جدم علي بن ابيطالب عليه السلام فرمود در چهل مرد پيشاني سفيد بد اخلاق يافت نمي شود و در چهل كوسج، مرد صالح نيست و اصلع سوء بهتر از كوسج صالح است.

امام عليه السلام جدم پيغمبر صلي الله عليه و آله پنج تكبير براي عمويش حمزه گفت و براي شهدا نيز پنج تكبير گفت پس حمزه با هفتاد تكبير از دنيا رفت و دست راست او را روي دست چپش نهاد.

امام عليه السلام از جدم محمد بن علي بن الحسين پرسيدند چرا پيغمبر از پدر و مادر يتيم شد فرمود براي آن كه حق كسي بر او نباشد.

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود نعمتي كه از خدا به شما مي رسد شكر و سپاس نمائيد و اگر روزي دير رسيد استغفار كنيد و هرگاه محزون شديد بسيار بگوئيد «لا حول و لا قوة الا بالله»

امام عليه السلام يك يهودي از جدم اميرالمؤمنين پرسيد بگو بدانم چه چيز براي خدا نيست و خدا از چه چيز خالي است و چه چيز را خدا نمي داند؟ فرمود - آن چه براي خدا نيست فرزند است[ صفحه 79]و آن چه در خدا نيست ستم و ظلم است و آن چه خدا ندارد شريك است يهودي گفت شهادت به يگانگي خدا مي دهم و به رسالت محمد كه رسول خدا است.

امام عليه السلام از حسين بن علي عليه السلام فرمود پدرم روزي خطبه مي خواند مردم را تحريض به جنگ مي كرد يك جواني از ميان جمعيت برخاست گفت يا اميرالمؤمنين مرا از فضيلت جنگ خبر ده - پدرم فرمود من پشت سر پيغمبر بر شتري سوار بودم كه ازجنگ هاي ذات سلال بر مي گشتم من از پيغمبر (ص) پرسيدم از اهميت و فضيلت جنگ در راه خدا رسول خدا مي فرمود هر كس در راه خدا بجنگد از آتش جهنم مصون است.

مردي كه آماده جنگ شود فرشته گان به وجود او مباهات مي كنند چون زن و فرزندش را وداع كرد شياطين بر او گريه مي كنند زيرا از خانه گناه خارج مي شود مثل اين كه باز از خانه اش بيرون رود و چون توكل بر خدا كرد خداوند او را مي آمرزد چهل هزار فرشته براي حفاظت او معين مي فرمايد كه از چپ و راست و جلو و عقب و بالا و پائين او را محافظت نمايند هر عمل او چند برابر در نامه اش نوشته مي شود و هر روز عبادت هزار مرد عابد كه هزار سال عبادت كنند براي او مي نويسند در حالي كه هر سال آن ها 360 روز و هر روزش برابر عمر دنيا است، و چون مقابل دشمن قرار گرفت از دنيا قطع نظر كرده علم مردم ديگر درك ثواب كار او را ندارد: و چون با دشمن خدا مبارزه كرد و شريعت و سنت پيغمبر خدا را (ص) زنده نمود فرشته گان بال هاي خود را براي او مي گشايند و به او دعا مي كنند و چون تيري بر دشمن انداخت براي او فتح و پيروزي مي طلبند آن گاه يك منادي از سايه عرش ندا مي كند «الجنة تحت ظلال السيوف» بهشت زير سايه شمشير زنان در راه خدا است آن وقت ضرب شمشير و نيزه بر او گواراتر از شربت قند است در هواي گرم و چون او شهيد شد و روي زمين افتاد فوري او را به بهشت مي برند و حورالعين براي او تزويج مي نمايند و به او تاج كرامت مي دهند و تبريك و تهنيت مي گويند تا روح از بدنش مفارقت نمايد به او بشارت مي دهند به چيزي كه چشمش نديده و گوشش نشنيده و خطور بر دلش نكرده و خطاب مي شود من جانشين تو در ميان زن و فرزند و خاندان تو هستم و هر كس آن ها را رضا نگاه دارد من از او راضيم و كسي كه نسبت به خاندان او سخط و غضب نمايد خداوند بر او غضب و سخط مي فرمايد و خداوند روح او را در سينه مرغ سبز رنگي در بهشت قرار مي دهد كه سرتاسر بهشت را پرواز كند و هر چه بخواهد بخورد و هر جا بخواهد برود تا به قنديل هاي طلائي معلق به عرش برسد.[ صفحه 80]و گاهي به اين شهداء هفتاد غرفه از غرفه هاي فردوس برين مي بخشند كه فاصله هر يك از آن ها بين شام و صنعاء يمن باشد و نور آن جهان را روشن گرداند - و هر غرفه هفتاد باب دارد و در هر بابي هفتاد درب طلا دارد و بر هر دري هفتاد خيمه است و در هر خيمه هفتاد سرير از طلاست كه قرائن آن ها از در و زبرجد است و بر هر خيمه چهل فراش است در هر فراشي كه چهل ذراع و در هر يك از آن حورالعين خفته اند.

آن جوان گفت يا اميرالمؤمنين مرا از عروب «عربا اترابا» خبر ده فرمود غنچه اي كه چون شكفته شود هفتاد هزار حوريه بيرون آيد كه به دست آن ها كاسه هاي از لؤلؤ مرجان است و روز قيامت همه اختصاص به اين شهيد دارد.

فرمود چون روز قيامت شود از قبر سر در مي آورند در حالي كه شمشير خون آلودش را به دست گرفته و بوي مشك از او به دماغ مي خورد و به خدائي كه جان علي در دست اوست اگر انبياء سر راه او باشند براي او قيام مي كنند تا به مقصد و مأوائي كه از جواهر بهشتي براي او تعبيه شده برسد آن جا شفاعت مي كنند هفتاد هزار نفر از خاندان و همسايگان خود را با ابراهيم خليل سر يك سفره مي نشيند و هر صبح و عصر خداي عالم به آن ها نظر عنايت مي فرمايد.

امام عليه السلام فرمود جدم حسين بن علي عليه السلام فرمود پدرم اميرالمؤمنين خطبه مي خواند فرمود زماني مي آيد كه مردم بخيل و زورمند و زشت خو و خبيث و درعين حال زيرك مي باشند و از آن چه دارند بخل مي ورزند وايمان به اين كار خود ندارند آن گاه اين آيه را تلاوت فرمود كه «و لا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما يعملون بصير» - فرمود زماني مي رسد كه اشرار پيشواي اقوام مي گردند و اخيار ذليل و خوار مي شوند - مضطرين خريد و فروش مي نمايند به چيزي كه پيغمبر آن ها را از آن نهي فرمود و بيع مصظر فروش ميوه نارس يا صنعت ناتمام و كار نااتمام است و فرمود اي مردم امور بين خود را اصلاح كنيد و ما را در مي ان خود حفظ نمائيد.

امام عليه السلام از امام حسين عليه السلام فرمود من و برادرم امام حسن و برادرم محمد بن حنفيه و پسر عمم عبدالله بن عباس و قشم و فضل بر سر سفره اي نشسته بوديم غذا مي خورديم كه ناگهان ملخي بر ظرف غذاي ما افتاد عبدالله بن عباس آن را گرفت به امام حسن گفت اي آقاي من ميداني اين چيست و روي بال آن چه نوشته گفتند از پدرم اميرالمؤمنين عليه السلام مي پرسيم او فرمود از پيغمبر سؤال مي كنم رسول خدا صلي الله عليه و آله مي فرمود روي بال ملخ نوشته است «انا لله الا اله الا انا رب الجرادة و رازقها» ما خداي يگانه جهان هستي هستيم كه غير از ما خدائي نيست و ما[ صفحه 81]رزق دهنده اين پرنده مي باشيم و هر گاه بخواهيم او را براي رزق كسي مي فرستيم و گاهي او را براي بلاي بر سر كسي يا قومي مي فرستيم - عبدالله بن عباس گفت و الله اين از علوم مكنون الهي است.

امام عليه السلام پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود خداوند بركت را در عسل قرار داده و شفاء همه دردها است و هفتاد پيغمبر از آن بركت و شفا مي يافتند.

امام عليه السلام علي بن حسين فرمود هر كه از ناموس مسلمين اعراض كند و بپرهيز در روز قيامت خداوند او را از لغزش مصون مي دارد.

امام عليه السلام از علي بن حسين عليه السلام فرمود مبادا غيبت كنيد كه هيزم آتش و لهيب جهنم است.

امام از محمد بن علي صله رحم و خوبي در حق همسايه اموال را زياد مي كند.

امام جدم علي بن ابيطالب عليه السلام فرمود: ابليس كحل - سفوف - لعوق اما كحل آن خواب است سفوف او غضب است لعوق او دروغ است.

امام جدم علي بن حسين فرمود بزرگ دنيا سخاوتمندان آن ها هستند و بزرگ مردم آخرت پرهيزگاران آن ها هستند.

امام عليه السلام از علي بن حسين فرمود عافيت پادشاهي پنهاني است.

امام عليه السلام جدم اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود پيغمبر فرمود هر كه از خاندان عبدالمطلب دختري بگيرد يا خدمت نيكي به اولاد او نمايد من اجازه مي دهم روز قيامت مرا ملاقات نمايد.

امام (ع) پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود يا علي اگر بر جنازه اي نماز خواندي بگو پروردگارا بنده تو و پسر بنده تست فرزند كنيز تو كه از دنيا رفته او رفت از او اثري نيست به زيارت تو آمده و تو بهترين زيارت شدگاني - خدايا به او حجت و پيغمبر و ولي خود را بياموز و قبر او را نوراني كن و زبان او را ثابت بدار كه او محتاج تست و تو از او بي نيازي و او شهادت بر يگانگي تو داده تو او را بيامرز الهي اجر او را ضايع مگذار و ما را بعد از او به فتنه ميانداز.

يا علي اگر نماز بر زن مرده اي خواندي بگو پروردگارا تو او را خلق كردي و تو او را زنده نمودي و تو ميراندي و تو به اسرار او واقفي اكنون به سوي تو آمده او را بيامرز - خدايا اجرش را زياد كن و ما را به فتنه ميانداز بعد از او.

يا علي اگر بر طفلي نماز گذاردي بگو پروردگارا او را براي پدر و مادرش پيش فرستاده[ صفحه 82]قرار ده و نور و رشدي به او عنايت فرما و به جاي او بهشت را براي پدر و مادرش عنايت كن كه تو بر هر چيزي قادري.

امام فرمود هر كه مرا دوست دارد حين مرگ مرا خواهد ديد آن طور كه دوست دارد و هر كه مرا دشمن دارد آن طور مرا خواهد ديد - به حال كراهت و غضب.

امام (ع) از رسول خدا كه فرمود موسي بن عمران دست بلند كرد گفت پروردگارا برادرم هارون مرد او را بيامرز خطاب شد يا موسي اگر از براي اولين و آخرين آمرزش بخواهي اجابت مي كنم مگر براي كشندگان حسين بن علي كه انتقام از كشندگان او مي گيرم.

پايان ترجمه

متن اين احاديث را در 948 شاه محمد قايني در آستان قدس رضوي نوشته است.[ صفحه 83]
[1] امالي صدوق چاپ ايران سال 1300 - توحيد صدوق چاپ هند 1321 - عيون اخبار - الرضا چاپ ايران 1318 صحيفة الرضا روايت طبرسي از نسخ مختلف موجود. مكتوبه 19 شهر شوال 197 ه - نسخه ي مكتبه ي فاضل ارجمند معاصر آقاي محدث ارموي.