کد مطلب:224147 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:131

انديشه ي مأمون
مأمون در درياي حيرت فرو رفت و در انديشه كه چه بايد كرد تا از اين انقلابات به سلامت بگذرد مأمون رو به او كرده گفت اي سيد من رأي شما در اين باب چيست؟

امام رضا عليه السلام فرمود به نظر من بايد از مرو بيرون روي و به مركز خلافت پدر و جدت برگردي و امور مسلمين را از نزديك رسيدگي كني و مردمي خدا ترس و صادق و وفادار انتخاب كني كه به داد مردم برسند؟ زيرا خداوند مسئوليت آن ها را از تو كه رئيس و امير آن ها هستي مي خواهد و پرسش مي كند.

مأمون با اندكي فكر گفت آن چه فرمودي صحيح و راست است. اين بگفت و از خدمت امام رضا عليه السلام بيرون رفت و فرمان داد وسايل حركت را فراهم نمايند.[ صفحه 88]