کد مطلب:224150 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:134

قتل علي بن عمران
مأمون مخالفت و نظريه فضل را عرض كرد و دستور داد زندانيان سياسي را آوردند - اول كسي كه وارد شد علي بن عمران بود ديد امام رضا (ع) پهلوي مأمون نشسته گفت اي اميرالمؤمنين پناه به خدا مي برم امر خلافت را كه خداوند به دست تو داده تو به كسي سپردي كه پدران تو پدران آن ها را مي كشتند و در شهرها پراكنده و متفرق و تبعيد و زنداني مي كردند.

مأمون گفت تو هنوز به اين عقيده هستي و پافشاري در حرف خود مي كني آن گاه گفت جلاد را حاضر كنيد اين مرد را ببر گردن بزن.