کد مطلب:224163 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:104

شهادت امام رضا به سم بوده
با توجه به سلسله احاديث و اخبار براي مورخين منصف و مطلع و فرقه اماميه جاي شك نيست كه امام علي بن موسي را به سم شهيد نمودند.

احاديث نبوي و اخبار علوي و ائمه طاهرين و تواريخ معتبر و صحيح همه متفق بر اين موضوع هستند [1] .

ابن امير الحاج در شرح ميمه ابي فراس و شيخ فتوني در منظومه وسوسي و ابن شهر آشوب در مناقب ص 422 ج 2 و آيت الله سيد بحرالعلوم در رساله مواليد الائمه و اكثر شعراء بزرگ[ صفحه 111]موثق در اشعار خود تأييد كرده اند كه امام هشتم را به سم شهيد نمودند - [2] .

از مورخين عامه خزرجي درخلاصة تهذيب الكمال ص 235 مي نويسد: قال مات مسموما به طوس. ابن حجر در تهذيب التهذيب ص 388 ج 7 مي نويسد در سناباد طوس به آب انار او را مسموم كردند.

سمعاني در انساب نيز همين را آورده است.

يعقوبي در تاريخ خود نوشته علي بن هشام اناري به آن حضرت داد كه مسموم بود و بدان رحلت كرد [3] .

فقط طبري و ابن اثير و ابي الفدا اين سه نفر نوشته اند آن حضرت انگور زياد خورد تا درگذشت و اين سه از يك مأخذ اقتباس سند كرده و قول واحد است زيرا كامل ابن اثير كه مختصر تاريخ طبري است با اخباري كه در خزائن بني عباس از وقايع به دست آورد و تاريخ ابوالفداء ملخص كامل است به اضافه كه سنين وقايع را نقل كرده و از آن گذشته قول طبري در اين جا حجت نيست در برابر اخبار و احاديث قبل از او كه به تواتر نقل شده كه امام را مسموم نمودند آن هم اخباري مانند شيخ مفيد و شيخ صدوق كه مورد اعتماد خود آن ها نيز بود از اين گذشته سلسله اسنادي كه طبري از آن ها روايت كرده اكثر مجعول و سست و نحيف است در حالي كه روايات اماميه در اين باره مانند ساير مطالب تاريخي و احكام هر يك مورد اعتماد و حجت و توثيق مي باشد با روايتي كه در وسائل الشيعه نقل شده [4] .

افراد نادرست و مريض القلب كه حقد و حسد و رذيلت دارند گفتارشان نحيف و از روي شهوت است بر عكس آن هائي كه در مكتب ولايت تربيت شده اند و روي مباني صحيح با خوف از خدا سخن مي گويند و مي نويسند:

مقام مردان حق غير از پر خوري است و زيان گوئي چه جاي مقام شامخ ولايت آن هم حضرت ثامن الائمه كه انگور زياد ميل كند و از كثرت انگور يا انار فجأه نمايد نعوذ بالله از اين[ صفحه 112]سخنان. گروهي از ابن اثير به نقل طبري نوشته اند مانند مختصر تاريخ العرب [5] در حالي كه همين شخص در همين كتاب شيخ مفيد را به بزرگواري و اعتماد توثيق نموده و احترام به احاديث او گذاشته [6] و اضافه مي كند در حاشيه همين كتاب ترديد خود را در قبول قول طبري مي نويسد.

باري آن چه كه مورد اتفاق موثقين و محدثين است و مبتني بر قول پيغمبر و امام است اين است كه امام رضا را مسموم كردند و ما دلايل تاريخي آن را درباره مأمون نوشتيم؟


[1] شيخ صدوق در عيون الاخبار ص 354 و امالي ص 39 و شيخ مفيد در ارشاد و شيخ طبرسي در اعلام الوري و سيد جزايري در انوار نعمانيه ص 25 فتال در روضة الواعظين ص 197 كفعمي در جدول مصباح - سيد هاشم بحراني در مدينة المعاجز ص 92 و معالم الزلفي ص 99 و بسياري ديگر از محدثين مانند شيخ حر عاملي در مزار وسايل و غيره.

[2] به نقل وفات الرضا (ع) آقاي سيد عبدالرضا مقرم ص 53.

[3] يافعمي در مرآت الجنان ص 12 ج 2 - شذرات ابن عمار ص 6 ج 2

تاريخ يعقوبي ص 180 ج 3 - تهذيب التهذيب ص 388 ج 7 تهذيب الكمال ص 235 - صواعق ص 122 مطالب السؤل ص 87 نورالابصار ص 145 فصول المهمه ص 277.

[4] وسايل الشيعه ص 263 ج 3 چاپ عين الدوله.

[5] مختصر تاريخ العرب ص 230.

[6] مختصر تاريخ العرب ص 266.