کد مطلب:224165 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:123

عقيده ي شيعه ي اماميه در شهادت حضرت رضا
شيخ صدوق و شيخ مفيد رضوان الله عليهما تصريح كرده اند كه شيعه ي اماميه با اعتراف به حديث متواتر و مسلم مامنا الا مسموم او مقتول و با شرايطي كه در حوادث آن عصر رخ داده معتقد هستند مامون متعمدا حضرت علي بن موسي را زهر خورانيد و مسموم كرد و اين كار هم دو مرتبه رخ داده است.

شيخ مفيد در ارشاد مي نويسد: حضرت امام رضا را مأمون به زهر جفا در طوس مسموم كرد و آن جا از دنيا رفتند. شيخ مفيد نام غلام را عبدالله بن بشير ضبط كرده و برخي نوشته اند كه فصد را به تأخير انداختند.

شيخ صدوق در باب 61 روايت مي كند از علي بن حسين كاتب به اسناد خودش كه او گفت وقتي ابوالحسن الرضا مريض شد و او را تبي عارض شد امام فرمود فصد كنند و قدري خون بگيرند[ صفحه 117]مأمون مطلع شد به قصد عيادت سواره خدمت آن حضرت شتافت و پيش از آن كه امام را ملاقات كند چيزي از ميان ظرف سفالين بيرون آورد «آن زهري بود شبيه به تمر هندي» و به غلامش گفت با دستت نرم كن غلام آن را نرم نمود و در ظرف چيني ريخت مأمون گفت با من باش و دستت را نشوي آن گاه خدمت آقا رسيد و نشست تا فصاد آمد و فصاد كرد سپس به غلامش گفت از آن انار بياور و اشاره كرد به درخت اناري كه در منزل حضرت رضا (ع) بود غلام رفت چند دانه انار چيد آورد مأمون گفت بنشين آن را پاره كن و دانه كن و آب آن را بگير و در كاسه چيني بريز غلام آب انار دانه دار در كاسه آورد حضور مأمون خليفه اصراري كرد كه از اين آب انار ميل كنيد.

حضرت فرمود فعلا مرا معاف بداريد بعد ميل كنم مي خورم مأمون گفت نه به خدا قسم بايد در حضور من ميل بفرمائيد و اگر من مزاجم رطوبتي نبود با شما همراهي مي كردم.

حضرت رضا (ع) ناچار چند قاشق از آن انار زهرآلود ميل فرمود آن گاه مأمون برخاست رفت و از اجراي نقشه ي خود راضي بود.

راوي گويد نماز عصر را نخواندم كه ديدم آن حضرت پنجاه مرتبه مزاجش اجابت كرد و حالش دگرگون شد خبر به مأمون دادند آمد بالين بستر حضرت گفت من مي دانستم كه اين آفت و ضعف به سبب فصدي بود كه كرديد او قدري نشست و رفت.

هر چه به طرف شب مي رفتيم مرض شدت كرد تا اين كه نزديك صبح رحلت فرمود و روحش به شاخسار جنان شتافت و آخرين كلامش اين بود:

قال (ع) لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الي مضاجعهم و كان امرالله قدرا مقدورا اين بيان را براي آن هائي فرمود كه گفته اند چرا امام با علم امامت به خوردن زهر مبادرت كرد پاسخش مفهوم اين آيه است كه اگر در خانه آهنين باشيد مرگ شما را فرا خواهد گرفت و اين مسموميت براي آن حضرت حكم قضا و قدر الهي بود كه بايد بدان عمل كند و فرمان حق را لبيك گويد و گرنه آن ها زنده و جاودان خواهند بود راوي اضافه كرده كه چون صبح شد خبر به مأمون رسيد سر و پاي برهنه آمد تشييع جنازه كرد و آن وجود مقدس را غسل داد و كفن كرد و جنب قبر پدرش دفن نمود [1] .


[1] عيون اخبار الرضا - شيخ صدوق ص 351.