کد مطلب:224177 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:92

اعلان وليعهدي حضرت رضا
201 ه 817 م

مامون براي مواجهه با اين بحران ها و موقع خطرناك دست به يك كار فوق العاده اي زد.

او به اميد خاتمه دادن به فتنه و طغيان ها امام رضا عليه السلام رئيس خاندان علي را وليعهد و جانشين خويش تعيين كرد و اعلان نمود با آن كه امام رضا 22 سال بزرگتر از مأمون بود [1] .

مامون در فرماني كه در اين باب صدور يافت نوشت كه امر ولايتعهد مسلمانان تفويض به علي بن موسي الرضا شده است و ضمنا براي تنجيز امر اشعار داشت كه از اين تاريخ به بعد رنگ سبز شيعه به جاي رنگ سياه عباسي اختيار مي شود.

جماعت شيعه از اين حسن پيش آمد خوشحال گرديدند. ليكن در بغداد اهالي يك دفعه عليه مأمون شورش كردند و ابراهيم برادرش را به خلافت برداشتند [2] و با او بيعت كردند.

خبر اين شورش كه به مرو رسيد امام رضا عليه السلام در نتيجه اصالت و شرافت ذاتي مأمون را از حقايق امور واقف ساخت و از خط مشي سياسي كه پيش گرفته بود نكوهش كرد و اظهار داشت كه اگر تغيير سياست ندهد هر آينه خلافت او مختل و مملكت تجزيه خواهد شد.

مامون در آخر امر پي به حقيقت امر برده فورا فرمان حركت به بغداد صدور يافت فضل بن سهل را در سرخس مي ان حمام به قتل رساندند و احتمال دارد كه آن به تحريك و اشاره اربابش بوده است.


[1] مامون مي دانست كه نه تنها امام رضا (ع) موفق به اين كار نخواهد شد چون 22 سال بزرگتر است به اضافه تعارفات سياسي براي استفاده از حسن شهرت آن حضرت براي اطفاء شهوات جاه طلبي علويين و طالبيين بود و لذا اصراري به اين امر داشت تا آن جا كه امام رضا را تهديد به قتل كرد در آخر عمل كرد.

[2] سايكس اين جا هم اشتباه كرده ابراهيم عمويش بود نه برادرش.