کد مطلب:224178 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:84

فوت ناگهاني امام رضا
203 هـ 818 م

خليفه يكي از دخترانش را به زني حضرت رضا عليه السلام در آورد و دختر ديگرش را به پسر آن جناب داد و براي تشييد مباني محبت و وداد رياست حاج را در آن سال به يكي از برادران او واگذار نمود ولي فهرست امتيازات او ناگهاني بسته شد امام رضا عليه السلام از خوشه[ صفحه 130]انگور بغتة رحلت فرمود و زير گنبد هارون كه حاليه مشهد خوانده مي شود مدفون گرديد و من در اين ساعت كه دارم اين سطور را مي نويسم در جنرال قونسول گري انگليس نشسته ام كه فاصله آن به قبر هارون الرشيد سه هزار پا مي باشد.

در ميان شيعيان شهرت دارد كه آن انگور مسموم بود و آن حضرت را شهيد كردند البته اين را نمي توان انكار نمود كه غيبت يعني مرگ وليعهد فوق العاده به هنگام و به موقع بوده است و با اين حال بسياري از خاورشناسان و از آن جمله بوريج معتقدند كه او به اجل طبيعي از دنيا رفت [1] .

در هر صورت امروز زائرين شيعه وقتي كه اطراف ضريح امام رضا عليه السلام طواف مي كنند به صداي بلند مي گويند «لعنت بر مامون و هارون» و از اين رو سالانه هزاران نفر به اين دو خليفه كه از شخصيت هاي فوق العاده و ممتاز خاندان عباسي به شمار مي روند بدين سان نفرين مي كنند كه در غير اين صورت شايد از وجود آن ها خبر نداشتند.


[1] منابع اكثر خاورشناسان كتب اهل سنت است و يا للعجب كه ثابت كرديم از ميان تمام مورخين به استثناي دو نفر يكي از آن ها هم به شك گفته و بعد از گفته خود عدول كرده و اعتراف به مسموميت نموده است معذلك خاورشناسان كه از منابع اسلامي اطلاع شايسته ندارند صريحا اظهار نظر كرده اند و ما اشتباهات اكثر آن ها را درباره كتب اسلامي جمع كرده ايم.