کد مطلب:224180 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:83

وفات و رحلت حضرت رضا


اي رضا اي غريب پادشهان

اي غريب غريب هاي جهاناز حبيب و طبيب محرومي

در حيات و ممات مظلوميساغر زهر قلب تو به حيات

هدف توپ قلب تو به مماتشده بر پا از اين شكست درست

كه به قبر تو طوس دل بشكستدر كتاب دروس مي نويسد فقبض به طوس في سنة 203 و حتما اشتباه است و سال 204 مي باشد. در روضة الواعظين مي نويسد وفات حضرت رضا عليه السلام روز جمعه ماه رمضان در سال 203 در سن 55 سالگي بود و مدت خلافتش 10 سال و اين روايت منافات با روايات ديگر ندارد زيرا مسلم است امام رضا عليه السلام را چند مرتبه زهر دادند كه آخرين بار 28 صفر سال 204 بوده است ولي روايت رمضان درست مي نمايد كه در سرخس آن حضرت را شش ماه قبل از شهادت نيز مسموم كرده اند. [1] .


[1] بحارالانوار ص 86 ج 12.