کد مطلب:224182 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:81

خبر حضرت موسي بن جعفر در شهادت امام رضا
صاحب تحفة الرضا حاجي محمد حسين شاگرد و صاحب اجازه شيخ محمد حر عاملي از شيخ مفيد به سند صحيح روايت كرده يزيد بن سليط گفته حضرت امام موسي كاظم عليه السلام در سالي كه شهيد شدند فرمودند من در اين سال از دار فاني به دار باقي خواهم رفت و امامت مفوض است به پسرم علي هم نام علي و علي، علي اول علي بن ابيطالب عليه السلام است و علي دوم سجاد عليه السلام و علي سوم فرزند من است كه خداوند به او عطا فرمود عقل و فهم و فراست و حكم و حلم و نصرت را او را بر ياري دين نصرت فرمود و علي اول را حمايت دين و علي دوم را محنت و صبر و الم و بر احياء دين موظف فرموده است و آن گاه از شهادت او در خاك طوس خبر

از پريشان شاعر بر درب نقره اي كه از ايوان طلا به طرف سقاخانه مي رود نوشته اند:قدسيان بهر سلامش قافله در قافله

عرشيان بهر طوافش كاروان در كاروانبار بربندند هر دم جانب ارض و سما

بال بگشايند هر گه بر مكان و لامكانبا چنين زينت بود ياليتني كنت تراب

عرش را بر خاك پاك حضرتش ورد زباناقليم پارس را غم از آسيب دهر نيست

تا بر سرش بود چو توئي سايه ي خداامروز كس نشان ندهد در بسيط خاك

مانند آستان درت مأمن رضا

[ صفحه 135]