کد مطلب:224184 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:91

تاريخ جغرافيائي آستان قدس رضوي
در فصل اول كتاب شمه اي از تاريخ جغرافيائي خراسان و بالاخص مشهد مقدس رضوي نگاشتيم اينك بر حسب سنن تأليفاتي خويش از تاريخ جغرافيائي آستان قدس رضوي و تشكيلات اين دستگاه عظيم و سازمان اداري آن و صدقات و موقوفات و بنا و عمران و آبادي و انهدام و ويراني و تحولات تاريخي و اوضاع فعلي آستان قدس به اجمال و ايجاز پرداخته و مفصل آن را محول به كتاب تاريخي مي نمائيم كه قرار است از طرف آستان قدس منتشر گردد و اميدواريم اقدام آقاي معتمدي نايب التوليه ي سابق در اين امر حياتي لباس عمل پوشد و خلف ايشان در چاپ آن اقدام نمايند [1] .[ صفحه 141]

از گردش آفاق و نفاق انجم

سر رشته كار خويش را كردم گموقت است اگر دست مرا مي گيري

اي قبله هفتم اي امام هشتم
[1] فهرست رؤس مطالب و اصول موضوعات كتاب تاريخ آستان قدس رضوي

1- تعريف خراسان و وضعيت جغرافيائي آن

2- تاريخ مختصر شهر مشهد و بيان شمه اي از شهر طوس

3- شخصيت وجود مقدس حضرت رضا عليه السلام (اين قسمت را به خواسته نيابت توليت اين بنده تهيه نمودم)

4- تاريخ بناي بقعه مباركه و بيان وضعيت فعلي آن

5- توصيف ضريح مطهر و صندوق مبارك از سابق و لاحق

6- تاريخ بناي رواق هاي اطراف بقعه مباركه و صحن ها و عمارات متعلقه و بيان وضعيت حاضره هر يك از آن ها

7- چگونگي سازمان و تشكيلات دستگاه آستان قدس در ادوار سابق و در حال حاضر

8- فهرست موقوفات آستانه اعم از املاك مزروعي و مستقلات و غيره

9- توليت آستان قدس و اسامي نايب التوليه ها از دوران سابق تا زمان حاضر

10- بودجه و ميزان عوايد و مخارج ساليانه آستانه - با سوابق آن ها

11- وضعيت مؤسسات آستانه: موزه - كتابخانه - بيمارستان - پرورشگاه - مهمانخانه زواري - نوانخانه - جذاميخانه و غيره با ذكر سوابق آن ها

اين كتاب به همت دوست فاضل و ارجمندم آقاي علي مؤتمن دفتر كه از فضلا و رجال مشهد و از سابقين خدمتگذاران آستان قدس مي باشند تهيه شده است.