کد مطلب:224189 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:97

آرامگاه حضرت رضا


سلام علي آل طه و يس

سلام علي آل خير النبيينسلام علي روضة حل فيها

امام يباهي به الملك و الدينامام بحق شاه مطلق كه آمد

حريم درش قبله گاه سلاطينشه كاخ عرفان گل شاخ احسان

در درج امكان مه برج تمكينعلي بن موسي الرضا كز خدايش

رضا شد لقب چون رضا بودش آئينز فضل و شرف بيني او را جهاني

اگر نبودت تيره چشم جهان بينپي عطر رو بند حوران جنت

غبار درش را بگيسوي مشكيناگر خواهي آري بكف دامن او

برو دامن از هر چه جز اوست برچينجامي

مورخين نوشته اند:

سناباد و نوقان دو قريه ييلاقي در طوس بود كه اولي در شرق و دومي در غرب مشهد كنوني واقع است مركز سناباد باغي بزرگ بود كه معروف به باغ حميد بن قحطبه والي يا استاندار خراسان بود و اين باغ داراي اشجار بسيار بود چنان كه در اين عصر باغ ملك آباد متعلق به حضرت امام رضا عليه السلام بيش از ده هزار جريب مي باشد باغ حميد بن قحطبه داراي قبه ييلاقي و كاخ عالي متعلق به استاندار عصر بود كه در آن مي زيسته است.