کد مطلب:224194 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:100

مغسل يا مغتسل الرضا قطعگاه يا قتلگاه يا غسلگاه
در خلال مطالب گذشته اشاره شد كه امام عليه السلام باغ چهار ميلي حميد را خريداري فرمود و در گوشه اين باغ قناتي بود كه عمارت مسكوني يا محل پذيرائي آن حضرت در سفر مرو و همچنين مراجعت به طرف بغداد در همين عمارت بود كه نزديك به آب بوده است و اين سرزمين را از نظر اين كه امام در سناباد نوقان رحلت فرمود - و در همان سرزمين غسل داده شد «مغتسل الرضا» گفته اند و از نظر قطع اشجار باغ در حين تصرف مالك جديد قطع گاه گفته اند و از جهت اين كه در همين عمارت بار ديگر امام را مسموم كردند قتلگاه ناميدند و چون پس از امام عليه السلام تا هم اكنون كه اين بنده براي نوشتن اين اوراق نزديكي همين محل مي باشم مغسل و غسلگاه مردم شهر است آن را غسلگاه عمومي ناميدند «غسالخانه» و بدون ترديد اين غسالخانه مظهر و منبع آب باغي بود كه قبه هاروني يعني آرامگاه كنوني امام عليه السلام در حيات همين باغ بوده است و ديوار و حايلي نداشتند و در اين عصر به همت بلند علامه سبزواري آقاي حاجي ميرزا حسين فقيه كليددار ضريح آن حضرت صحن مشرف همين غسالخانه كه تحولاتي بسيار در طول تاريخ ديده از صحن هاي بسيار عالي و مدارس و مقابر بزرگ مشهد شده است كه داراي اطاق هاي فراوان و سرداب هاي متعدد براي قبور و طبقات مختلف زمين براي دفن امواتي كه مي خواهند نزديك به حرم مطهر امام عليه السلام باشند مي باشد.

اين سرزمين اكنون از آثار قديمه ي آن قبر شيخ بزرگوار ابوعلي فضل بن حسن بن فضل طبرسي است صاحب كتاب نفيس تفسير مجمع البيان كه 53 سال در سبزوار در مدرسه دروازه زيست و اين تفسير را نگاشت تا در سال 548 وفات كرد و جنازه او را به مشهد انتقال دادند و «دفن بمغتسل الرضا عليه السلام بطوس» كه به مقبره قتلگاه معروف است و قبر او مزار عمومي است [1] .[ صفحه 187]
[1] رجال اسلام مؤلف شامل 30 هزار ترجمه با چهار هزار عكس از دانشمندان اسلام روضات الجنات ص هدية الاحباب ص 194.