کد مطلب:224195 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:94

ارض اقدس از نظر ديگران
يكي از مستشرقين مي نويسد: ايران كه جلال و عظمت باستاني آن مستغني از هر بياني است بر آستان هائي است تقسيم شده كه مهم ترين آن ها خراسان - آذربايجان - فارس و كرمان است مشهد در آستان خراسان واقع و بناي اصلي اين شهرستان بعد از هشتصد هجري يعني تقريبا در 654 سال قبل آغاز گرديد.

سبب اصلي و علت غائي آبادي مشهد وجود مقدس حضرت رضا بود كه در سناباد مدفون گرديد. ازبك ها در سال 625 هجري مشهد را متصرف اهالي آن را قتل عام نمودند پس از 21 سال شاه طهماسب آن را پس گرفت و مجددا 61 سال ديگر باز محمد سلطان ازبك اين شهر را تصرف و ساكنين آن را عرضه شمشير قرار داد. در 1019 هجري سيصد و چهل و يك سال قبل خياباني در برابر صحن مطهر احداث نمود و جانشين هاي او هم در هر موقع به زيارت مشهد موفق شدند بر عمران و آبادي آن افزودند.

گنبد مطهر بارگاه حضرت رضا در ششصد و سي و پنج سال قبل در زمان سلطنت غزنويان ساخته شد در 524 سال قبل طلاپوشي آن به وسيله ي شاهرخ به عمل آمد و مسجد گوهرشاد را گوهرشاد همسر شاه رخ بنا نمود سپس هر شاهزاده اي كه به زيارت قبر مطهر حضرت موفق مي گرديد بر قسمتي از ساختمان آن افزوده و يا شيئي نفيسي تقديم آستان مبارك مي نمود تا 124 سال قبل كه فتحعلي شاه صحن نو را تأسيس و بنا نمود.

مقام عالي و اقدس حضرت رضا نه تنها بر مسلمانان پوشيده نيست بلكه مورخين بيگانه هم به عظمت قدر و منزلت اين امام اعتراف دارند گنبد و مناره طلا زيارتگاه امام رضا امام هشتم در مشهد است و اين شهر نام خود كه به معني «مقبره شهيد» است از اين زيارتگاه كه مورد توجه خاص شيعيان مي باشد گرفت.

امام رضا (ع) در مشهد شهيد شد

و نيز مي نويسد امام رضا در ميان دوازده امام جانشين پيغمبر كه بعد از حضرت علي عليه السلام پسر عم و داماد حضرت محمد صلي الله عليه و آله شروع مي شود مرتبه هشتم را دارا است و هر ساله 000 / 1000 نفر به زيارت مزار شريفش مي شتابند تا روح خود را صفا بخشيده و ايمان خود را استوار نمايند.

ساختمان مقدسي كه مزار حضرت در آن قرار داشته و «افتخار دنياي شيعيان» است در طي مرور نسل هاي گوناگون برپا گرديده و در هر نسلي چيزهائي بر آن اضافه شد. از آن جمله موزه و كتابخانه آن حضرت است. اين دو خزانه هر يك در جاي خود بي نظير و داراي قطعاتي[ صفحه 188]است كه در تمام گيتي مانند ندارد.

در ميان بزرگترين بانيان اين زيارتگاه گوهرشاد همسر شاهرخ بود كه از نظر ايماني كه داشت مسجد باشكوهي را به نام او موسوم است در مجاورت بقعه حضرت بنا كرد.

مرقد حضرت در نوع خود يكي از ثروتمندترين زيارتگاه آسيا است، و ساليانه مبالغ زيادي، پول، جواهرات، و زمين و باغات بدان تقديم مي شود. دو صحن بزرگ، ضريح هاي نقره و درخشان، چراغ هاي زيبا و جواهر نشان، و كاشي كاري هاي استادانه جلب تحسين و حيرت هر بيننده را مي نمايد.

شهر مشهد كه سومين شهر بزرگ ايران است در اطراف اين زيارتگاه بوجود آمده و يك مركز مهم تجارتي مي باشد. خيابان هاي عالي در اين شهر ايجاد گرديده و براي زوارخانه هاي متعدد ساخته شده تا مسافريني را كه براي اظهار مراتب دينداري به اين شهر مشرف مي شوند در آن جا دهند.