کد مطلب:224198 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:91

روضه منوره
چنانچه ديده مي شود غالب امكنه متبركه در گرد بارگاه و حلول و حوش عتبه عاليه واقع شده است - مثلا مكه - مدينه - نجف - كربلا - كاظمين - سامرا و همچنين مشهد رضوي عليه السلام ابنيه و ساختمان هاي مسكونين آن شهر بر محور اماكن مقدسه بنا شده است و قبه و بارگاه در وسط شهر واقع است.

حرم مطهر رضوي مانند مشهد غروي و حسيني رواق ندارد اما چهار طرف روضه را ساختمان ها نموده و هر يك نامي دارد كه ملحق به روضه مي شود.

در سمت جنوب دارالحفاظ واقع است كه از در طلاي پيش رو داخل آن مي شوند طرف[ صفحه 193]دست راست (طرف مغرب) دارالحفاظ دارالسياده است كه ساختمان طولاني بزرگ است (سالن بزرگي) از جنوب به مسجد گوهرشاد و از شمال از راهرو سقاخانه ايوان طلا به صحن عتيق مي رود. و اين درب پيش روي مبارك است اما درب پشت سر مبارك به توحيد خانه رفته و از ايوان طلا وارد صحن كهنه مي شود.

راه سيم از در پائين پا وارد گنبد حاتم خان شده و از آن جا به خط مستقيم به دارالسعاده رفته و از آن جا به ايوان طلاي صحن جديد مي رسند و از طرفين ايوان بيرون مي روند.