کد مطلب:224204 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:88

وضع موجود
حرم مبارك حضرت رضا عليه آلاف التحية و الثناء از چهار ديوار اصلي تشكيل مي شود كه گنبد مطهر روي آن قرار گرفته و ضخامت اين چهار ديوار كه از آجر قزاقي و ملات و گچ ساخته شده است در حدود 80 / 2 متر مي باشد.

ضريح مطهر در فاصله 85 سانتيمتر از ديوار غربي به ابعاد 50 / 4 ضربدر 3 متر در وسط دو ضلع شمالي و جنوبي قرار گرفته و فاصله ضريح در قسمت پيش رو و پشت سر از ديوار در حدود 30 / 3 متر مي باشد و در قسمت پائين پا در حدود 20 / 5 متر از ديوار شرقي فاصله دارد و بدين ترتيب تنگناي مشكلي در بالاي سر مبارك حضرت بين ضريح و ديوار قرار داشت كه ايجاد فشار و زحمت فراواني براي زوار مي نمود و در وسط ديوار غربي (بالاي سر مبارك) دهانه اي به عرض 80 / 2 متر قرار داشت كه حرم را به مسجد بالاسر متصل مي نمود.