کد مطلب:224206 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:99

تشكيلات آستان قدس
1- اداره ي دفتر نيابت توليت به مديريت آقاي هاشم مشرف

2- اداره ي كارگزيني توليت به مديريت آقاي غلامرضا دفتري

3- اداره ي بازرسي توليت به مديريت آقاي عبدالله شهدوست (ميرزاي ناظر)

4- اداره ي حسابداري توليت به مديريت آقاي فضل الله مؤتمني

5- اداره كارپردازي توليت به مديريت آقاي مرتضي مشرف

6- اداره ساختمان توليت به مديريت آقاي مهندس قهرماني

7- داره حقوقي و فضائي به كفالت آقاي سيد علي رضا

8- اداره تشريفات به مديريت آقاي هاشم دولت شاهي

9- اداره ي كتابخانه به مديريت آقاي اكنائي

10- خزانه و موزه ي آستان قدس به مديريت آقاي نظام شهيدي

11- اداره ي كارپردازي بيمارستان شاه رضا به مديريت آقاي مرتضي مشرف

12- اداره بهره برداري و املاك به مديريت آقاي مجتبي نيازي

13- اداره ي آبياري و ساختمان به مديريت آقاي علي مؤتمن دفتر

14- اداره مستغلات به مديريت آقاي عبدالحسين مجيد فياض

15- اداره ي نظارت و وصول در آمد به كفالت آقاي محمود شهپر

16- اداره ي بنگاه نوانخانه و جذامي خانه به مديريت آقاي تقي ملكي

17- بيمارستان منتصريه به مديريت آقاي دكتر طاهرنيا

18- كارپردازي بيمارستان منتصريه به مديريت آقاي هاشم ضميري

19- پرورشگاه كوه سنگي به مديريت آقاي مهدي يزداني

20- اداره خدمه به مديريت آقاي حاج احمد فاضل [1] .

بودجه و جمع و خرج آستان قدس رضوي

فوايد املاك اجاره خراسان كه به موجب اجاره نامه هاي رسمي به شركت ها و اشخاص واگذار گرديده و عوايد املاك اماني خراسان از قبيل اداره املاك سرخس و دره گز و احمد آباد و الندشت و قوچان و نيشابور و غيره.[ صفحه 230]درآمد املاك اماني و اجاره ي رشت و قزوين و تبريز و كرمان و فارس و گروس و ساوه.

درآمد مستغلات شهري و حق الارض اراضي.

درآمد قنوات شهري با حق الشرب آب لوله.

درآمد باغ آبكوه سهام شركت برق.

درآمد باغ ملك آباد سهام شركت معادن خاور.

درآمد باغ الندشت سهام شركت آبياري.

درآمد باغ احمدآباد و عوايد ديگر از قبيل نذور و وجوه تقديمي زوار و حق العلاج بيمارستان هاي امام رضا و منتصريه كه از اشخاص دارا و مستطيع اخذ مي گردد و همچنين حق الدفن و فروش بليط موزه.

اين عوايد كلا در سال از 65 - 000 - 000 ريال الي 70 - 000 - 000 ريال به مرور جمع آوري گرديده و وصول مي شود كه من حيث المجموع بودجه جمع آستان قدس رضوي را تشكيل مي دهد.

در مقابل بودجه اي معادل همين مبلغ در اول هر سالي تهيه و تنظيم مي شود كه پس از توشيح اعلي حضرت همايوني توليت عظمي به مصرف تشكيلات اداري و بهره برداري و امور خيريه و موقوفات و هزينه بيمارستان ها و بيماران مستمند كه مجانا معالجه مي شوند و نوانخانه و جذامي خانه و مهمان خانه و زواري و تعمير عمارات و ابنيه و هزينه قنائي املاك آستان قدس و ساختمان هاي مربوطه مي رسد به علاوه از همين محل ساليانه مبلغ زيادي به زوار فقير و بي چيزي كه از اوطان خودشان به قصد زيارت مشرف گرديده و وجوه آن ها به اتمام مي رسد و قادر به مراجعت نيستند با تأديه قيمت بليط مسافرت و هزينه بين راه تأديه مي شود ضمنا چون اغلب اراضي شهر مشهد جزو املاك آستان قدس مي باشد و از چند سال به اين طرف براي كمك به اهالي مقداري اراضي خورده خورده به اجاره واگذار شده است لذا عده ي زيادي از اين نعمت متنعم و استفاده نموده و با مصرف مختصر هزينه ساختماني داراي خانه و مسكن شده اند و همين كمك آستان قدس باعث شده است كه بهاي اراضي در مشهد چندان ترقي نكرده و معاملات نسبتا محدود بوده و قيمت ها به حال اعتدال باقي مانده است.

در سال 1329 هم كه سيل عظيمي جاري گرديده و مقداري از خانه ها را كه در مسير بود خراب و ويران نمود و در نتيجه عده زيادي درخيابان تهران و عيدگاه بي خانمان شدند.[ صفحه 231]از زمان مغول تا عصر حاضر در اثر سوانح و حوادث جوي و اجتماعي روزگار چندين بار متصرفات آستان قدس رضوي مورد تطميع دنياپرستان قرار گرفته و يا تغيير صورت داده شده ولي در پرتو ولايت امام عليه السلام و علاقمندان به او روز افزون، موقوفات و نذورات تزايد يافته هر كس از اين آستان چيزي برده به او وفا نكرده بلكه سبب طعن و لعن و بدبختي دنيا و آخرت او شده است و از تقديمي زائران، خرابي ها جبران و نواقص رفع و بر حوزه ي درآمد آستان رضوي افزوده شده است.

احصائيه ي مستأجرين آستان قدس رضوي

1- مستأجرين مستغلات شهري: 000 / 348 نفر

2- مستأجرين اراضي كه حق الارضي مي پردازند 000 / 1740 نفر

3- مستأجرين آب لولد كه حق الشرب مي پردازند 000 / 304 نفر

4- مستأجرين املاك مزروعي بالغ بر 000 / 200 نفر

از نظر فراهم ساختن و تأمين آسايش و رفاه عمومي آستان قدس از چندي به اين طرف در صدد تهيه ي نقشه ساختمان شهر جديدي كه با جميع لوازم و مايحتاج امروزه زندگاني مجهز باشد برآمده كه از اراضي سمت ملك آباد استفاده شود.

به همين مناسبت با شركت هاي خارجي مذاكره نموده و نقشه اي تهيه شده است كه پس از مطالعه و اصلاحات لازم معمول گردد.

نسبت به آب مشروب شهر مشهد هم كه امر لوله كشي آب به اداره آستان قدس رضوي محول گرديده است تاكنون مذاكرات مفصلي به نماينده شركت هاي مختلف به عمل آمده و مطالعات لازمه نيز معمول گرديد ولي هنوز نتيجه مثبتي به دست نيامده است. چون قضيه ي لوله كشي و تهيه ي آب مشروب براي مشهد از لوازم اوليه و مايحتاج ضروري به شمار مي رود و از نظر رعايت اصول بهداشت نهايت درجه اهميت را در اين شهر مقدس براي اهالي و زوار محترم حضرت ثامن الائمه عليه السلام دارد لذا اهالي شهر همگي منتظر اقدامات اساسي آستان قدس رضوي مي باشند [2] .[ صفحه 232]
[1] اين ادارات ثابت ولي متصديان به تعويض نيابت توليت عوض مي شوند چنانچه از سال 1332 در اين تاريخ چند بار عوض شده اند و فعلا اكثر آن ها بازنشسته شده اند.

[2] سالنامه شرق سال 1332 و اطلاعات نگارنده از نزديك بود ولي تا اين سال تغييرات و تحولات بسياري در تشكيلات آن جا رخ داده است.