کد مطلب:224208 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:86

كتابخانه مبارك در تهران
آستانه مقدس رضوي داراي سه كتابخانه است يكي كوچك تر كه محل قرآن هاي كريم و صحف ادعيه و قرآن ها به خطوط ائمه طاهرين سلام الله عليهم اجمعين و خطوط مشاهير خطاطين عالم مي باشد و آن در گوشه ي جنوب و مشرق ايوان طلاي صحن عتيق است، اين بيت شريف فقط ماه مبارك رمضان سراسر درب نقره اش[ صفحه 235]باز مي شود براي تلاوت قرآن مجيد و مقابله حفاظ موظف آستانه ميان ايوان طلا [1] ديگر كتابخانه ي بزرگ كه مخزن جواهر كتب نفيسه و قرآن ها و مرقعات و نمونه ي قرآن خط بايسنقر است و اكنون، محلش انتقال يافته است به جاي موزه واقع در فلكه جنوبي محاذي خيابان طهران.

اگر چه تاريخچه كتابخانه مفصلا در مقدمه ي جلد چهارم فهرست كتابخانه به قلم و تتبع رياست محترم كتابخانه نوشته شده و به طبع رسيده و شامل اين عناوين است 1- تاريخ كتابخانه 2- جايگاه كتابخانه 3- واقفين عمده 4- كتابداران كتابخانه 5- فهرست كتابخانه.

ليكن براي مزيد بصيرت خوانندگان اين كتاب، قسمتي از تاريخ كتابخانه را در اين جا نقل مي نمائيم: [2] .

تنها كتابخانه اي كه از كتابخانه هاي نامي بزرگ ايران در ادوار اسلامي باقي مانده اين كتابخانه است در اين شهرستان به وقوع پيوسته دست يغما و تعدي بر اي كتابخانه رفته، به اين جهت تاريخ تأسيس و كيفيت دائر بودن آن را در ادوار مختلفه نمي توان به تحقيق معين داشت آن چه از قرائن و شواهد و نصوصي كه در وقف نامه هاي مرقوم در پشت برخي از مصاحف شريفه و كتبي كه از ديرين زمان باقي مانده «و تا كنون به دست آمده» بر مي آيد اين است كه علي الرسم مذهبي (از وقف نمودن قرآن در معابذ و مساجد و اماكن متبركه) قرآن هايي بر روضه ي مطهره وقف شده قديمي ترين نسخ موجوده از آن ها جزواتي است كه واقف آن ابوالبركات علي بن حسين و تاريخ وقف آن (421) قمري هجري است و نيز قرآني است كه در اوائل قرن پنجم در دوره ديالمه وقف شده واقف آن شهر ستي بنت الامير ابي العباس خسرو فيروز بن ركن الدوله است در مرور زمان عدد متنابهي قرآن بر روضه منوره وقف شده و شهرستان مشهد هم مركزيت مذهبي و علمي پيدا كرده اندك اندك كتب مذهبي از قبيل تفسير و حديث نيز بر روضه منوره وقف مي شده تا در اواخر قرن هشتم و اواسط قرن نهم كه دوره سلطنت شاهرخ گوركاني است اين پادشاه دادگستر دانش دوست، علاقه مخصوصي به مشهد داشت و در اين دوره مركزيت مشهد و كوچ كردن مردم از نواحي و اطراف و اقامت در آن اهميت مخصوصي به خود گرفته بود به حدي كه حاكم وقت «خواجه سيد ميرزا» هراسان و مشوش مي شود و مسئله ي[ صفحه 236]مهاجرت به مشهد را به دربار گزارش مي دهد و در اين موضوع كسب تكليف مي كند كه شرحش از مبحث ما بيرون است. باري در اين دوره مساجد و مدارس و معاهد و محافل مشهد تأسيس و دائر و رونق مي گيرد ملكه وقت مسجد جامع تاريخي گوهرشاد را بنا مي كند بديهي است كه در هم چه دوره اي كتابخانه روضه مباركه نيز اهميت به خود گرفته.


[1] حال تحرير اين سطور مؤلف افتخار تصدي تصحيح قرآن آقايان فوق الذكر را دارد و نظارت حضور و غياب آن ها با آقا ميرزا مسيح رضوي كشيك نويس حفاظ مي باشد.

[2] اين قسمت را آقاي هروي صاحب كتاب حديقةالرضويه نوشته اند.