کد مطلب:224209 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:87

يك شخصيت عالي قدر ايراني
آقاي حاج حسين آقا ملك را اكثر مي شناسند و ذكر خير ايشان را شنيده و قدر اين مرد بزرگوار بر هيچ يك از افراد ملت ايران مجهول نيست با آن كه هيچ وقت اهل تظاهر نبوده و نخواسته با تبليغات خود را به اين و آن بشناساند مع ذلك اغلب مردم از بزرگواري و نيك نفسي اين مرد مطلع مي باشند

اين مرد حقيقتا بزرگوار در روزگاري كه سرمايه داران براي افزودن آلاف و الوف خود از هيچ خيانتي خودداري نمي كنند حاضر شده است از ميليون ها سرمايه شخصي خود صرف نظر كرده و آن را به صورت كتابخانه بدون درخواست عوض به آستان قدس رضوي تقديم كند نه تنها در ايران بلكه در تمام دنيا اگر كسي يك عمر در راه تهيه كتابخانه اي كه داراي بيست و پنج هزار جلد كتاب نفيس باشد زحمت بكشد (دوازده هزار جلد از اين كتاب ها خطي است) آن گاه آن را براي استفاده ملت خود وقف كند چنين شخصي مورد احترام خواهد بود.

كتابخانه ملك كه براي استفاده مردم تهيه شده درخاورميانه و شايد جهان بي نظير باشد و كتاب هائي در آن يافت مي شود كه در تمام دنيا نسخه آن منحصر به فرد است و يكي از علائم ايمان و علاقه او به آستان مقدس رضوي وطن خواهي و نوع دوستي و خدمت به فرهنگ اين است كه املاك فريمان را كه پس از 52 سال محاكمه به دستش سپردند يكجا وقف كتابخانه و ساختن يك بيمارستان در فريمان نمود.

ما اميدواريم كه ملت ايران قدر چنين وجود نادري را به خوبي شناخته و رفتار ايشان سرمشق ساير توانگران گردد كه هر چه در اعتاب عاليه بگذارند ضرر نكرده اند.

اگر در سرمايه داران اين حس بيدار شده بود كشور ما غرق جهالت و ضلالت نمي شد و امروز از غربيها علم و دانش عاريه نمي كرديم به طوري كه بسياري از مطالب معقول را علماي اروپا گمان مي كنند مانند اختراعات خود ابتكار دارند در حالي كه فلاسفه اسلامي مانند ميرداماد و آخوند ملاصدرا بسياري از مسائل را حل كرده و موجود است كه فعلا محل بحث نيست[ صفحه 237]نسخه آن را مرحوم حاجي ملا هاشم خراساني داشته و مزار معروف است.