کد مطلب:224215 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:85

صورت جامع اشياء نفيس موزه
به طوري كه در فوق اشاره شد در نمايش اشياء موزه كوشش شده است كه مانند ساير موزه هاي جهان بر حسب قدمت و تاريخ صورت گيرد اين اشياء يا درون قفسه ها و يا خارج از قفسه ها است.

اشياء طبقه ي اول ساختمان موزه در دو تالار بزرگ و يك اطاق كوچك كه حد فاصل بين[ صفحه 251]آن دو است به شرح زير چيده شده است: